E-BUSKİ ABONE REHBERİ ALO 185
444 5 185
SU ANALİZ RAPORLARI OTOMATİK ÖDEME VEZNELERİ

ARABULUCULUK KOMİSYON ÜYELERİ

ASİL ÜYELER

YEDEK ÜYELER
Meral SAVAŞ Mehmet Tevfik KANMAZ
1. Hukuk Müşaviri Avukat
Tel: 270 24 90 Tel: 270 19 56
Mail: msavas@buski.gov.tr Mail: tkanmaz@buski.gov.tr
   
Mustafa CEYLAN Niyaz KARAOĞLAN
İnsan Kaynakları ve Eğt. Dairesi Başkanı insan Kaynakları ve Eğt. Dairesi Özlük İşleri Şube Mdr.
Tel: 270 25 12 Tel: 270 25 18
Mail: mceylan@buski.gov.tr Mail: nkaraoglan@buski.gov.tr
   
 Celal İSTANBULLU  Ozan YILMAZ
Müfettiş Müfettiş Yardımcısı
Tel: 270 24 64 Tel: 270 24 35
Mail: cistanbullu@buski.gov.tr Mail: oyilmaz@buski.gov.tr