BUSKİ Genel Müdürlüğü - Kamulaştırma Bilgi Sistemi Projesi ile iş süreçlerine düzenli takip

load load load
HABERLER
HABERLER

Kamulaştırma Bilgi Sistemi Projesi ile iş süreçlerine düzenli takip

Kamulaştırma Bilgi Sistemi Projesi ile iş süreçlerine düzenli takip

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanan ve 1. etap çalışması 14 Mart 2016 tarihinde başarılı bir şekilde tamamlanan “Kamulaştırma Bilgi Sistemi Projesi”, iş süreçlerinin düzenli olarak takip edilerek, projelerin aşama aşama üretilmesini sağlıyor. Söz konusu proje ile süreçlerin analizinin yapılabilmesi ve raporlanması amaçlanıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanan ve 1. etap çalışması 14 Mart 2016 tarihinde başarılı bir şekilde tamamlanan “Kamulaştırma Bilgi Sistemi Projesi”, iş süreçlerinin düzenli olarak takip edilerek, projelerin aşama aşama üretilmesini sağlıyor. Söz konusu proje ile süreçlerin analizinin yapılabilmesi ve raporlanması amaçlanıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nca geliştirilen “Kamulaştırma Bilgi Sistemi Projesi”, Antalya’da düzenlenen “Kamulaştırma ve Taşınmaz Bilgi Sistemi Çalıştayı”nda tanıtıldı.

Netcad Yazılım’ın organizasyonuyla düzenlenen etkinlikte, Türkiye’nin 28 büyükşehir belediyesi ile su ve kanalizasyon idarelerinden 160 katılımcı bir araya geldi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü’nü temsilen Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı Mehmet Sait AYIK ile Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Kamulaştırma Şefi Arslan Hazım BATTIR’ın katıldığı çalıştayda, BUSKİ Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nca geliştirilen, “Kamulaştırma Bilgi Sistemi Projesi” büyük ilgi gördü.

1. etap çalışması 14 Mart 2016 tarihinde başarılı bir şekilde tamamlanan “Kamulaştırma Bilgi Sistemi Projesi”, iş süreçlerinin düzenli olarak takip edilerek, projelerin aşama aşama üretilmesini sağlıyor. Söz konusu proje ile süreçlerin analizinin yapılabilmesi ve raporlanması amaçlanıyor.

Bütünşehir Yasası ile BUSKİ’nin sorumluluk alanının bütün Bursa’yı kapsaması ile yeni katılan ilçelerden devredilen taşınmazların BUSKİ mülkiyetine geçmesiyle emlak envanterinin genişlemesi neticesinde kamulaştırma, irtifak hakkı, tahsis, devir vb. işlemleri sistem üzerinden gerçekleştirmek ve süreçleri takip edebilmek gerektiğinde raporlayabilmek amacıyla Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen Kamulaştırma Bilgi Sistemi Projesi 1. Etap Çalışması iş süreçlerinin düzenli olarak takip edilmesini sağlıyor.

Kamulaştırma Bilgi Sistemi Projesi 1. Etap Çalışması ile;

 •          Bilgi kirliliği veya evrak noksanlığına mahal vermeden projelerin aşama aşama üretilmesi,
 •          Projelerin Coğrafi Bilgi Sistemi üzerinde depolanması ve ihtiyaç duyulduğunda erişilebilmesi,
 •          Veri girişi yapan farklı kullanıcıların aynı platform üzerinde standart veri modelini kullanabilmesi ve bu şekilde sorunların minimize edilmesi,
 •          Web tabanlı uygulama ile bilgiye her yerden yetki çerçevesinde erişilebilmesi ve süreçlerin izlenmesi,
 •          TKGM, NVİ gibi diğer kuruluşlarla entegre bir yapı oluşturularak doğru veriye kısa zamanda ulaşılması,
 •          Netcad platformu üzerinde hazırlanan projelerin Kamulaştırma Bilgi Sistemi ile entegrasyonun sağlanarak konumsal ve metinsel bilgiye ulaşılması,
 •          Kamulaştırma verilerine ait dijital arşiv oluşturulması,
 •          Tüm süreçlerin analizinin yapılabilmesi ve raporlanması amaçlanıyor.

Söz konusu sistemi geliştirmek üzere 2.etap çalışması yakın bir geçmişte başlamış olup bu süreç sonunda;

 •          Süre azaltılacak.
 •          Süreç takibi kolaylaşacak.
 •          Otomasyon ile maksimum fayda sağlanacak.
 •          CBS bilincinde veri depolandığı için her türlü sorgulama yapılabilecek.
 •          Tematik harita oluşturulabilecek.
 •          Kamulaştırma bütçesinin takibi yapılabilecek.
 •          Dijital arşiv ve emsal bilgi sistemi oluşturulacak.
 •          Kişi bazlı inisiyatif kontrol altına alınacak.

Çalıştayın sonunda katılımcılara plaketleri takdim edildi. BUSKİ Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı Mehmet Sait AYIK plaketini, Netcad Yerel Yönetimler İş Geliştirme Müdürü Hakan BIÇAKÇI’nın elinden aldı. (05.06.2017)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ