BUSKİ Genel Müdürlüğü - Sürücülere "trafik" eğitimi

load load load
HABERLER
HABERLER

Sürücülere "trafik" eğitimi

Sürücülere

Bursa Belediyeleri Çalışanları Kaza Yardımlaşma Derneği’nin düzenlediği etkinlikte, BUSKİ’de görev yapan binek otomobil ve iş makinesi sürücülerine, “trafikte uyulması gereken kurallar ve nezaket kuralları” eğitimi verildi.

 

Bursa Belediyeleri Çalışanları Kaza Yardımlaşma Derneği’nin düzenlediği etkinlikte, BUSKİ’de görev yapan binek otomobil ve iş makinesi sürücülerine, “trafikte uyulması gereken kurallar ve nezaket kuralları” eğitimi verildi.

Bursa Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görev yapan Baş Polis İbrahim CİMCİMOĞLU’nun sunumuyla gerçekleştirilen eğitim seminerinde, yaya ve taşıtların yollardaki durum ve hareketleri mercek altına alındı.

Taşıt sayısının artmasının yolların dokusunu ve izlediği hatları değiştirdiğini belirten CİMCİMOĞLU, “Artan trafik yoğunluğu güvenlik rahatlık ve ulaşım kolaylığı sorunlarının çözümlenmesini de beraberinde getirdi. Trafik mühendisleri bu problemlerin çözümü konusunda yıllarca çaba harcadılar. Daha çok ve çok şeritli yollar inşa edildi ve daha yüksek hızlarda sürüşler için yollar yeniden biçimlendirildi. Ancak bu yolları diğer taşıtlarla bir arada ortak kullanmak can ve mal güvenliği açısından trafik kurallarına uymak zorunluluğu var.” diye konuştu.

Trafik güvenliğinde en önemli faktörün insan olduğunu ve bu faktörün risk olmaktan çıkarılabilmesinin eğitimle mümkün olabileceğini ifade eden CİMCİMOĞLU; çevre, taşıt ve insanın etkileşimi sırasında ortaya çıkabilecek muhtemel sorunları, çözüm önerilerini ve geliştirilen yöntemleri içeren çok yönlü kavramlar dizisinin, sürüş güvenliği ifadesiyle nitelendirildiğini vurguladı.

Trafik kurallarının öğrenilmesi, bilinmesi ve uygulanmasının trafikte uyulması gereken nezaket kurallarının temelini oluşturduğunu ifade eden CİMCİMOĞLU, “Araç sahipleri hız limitlerine dikkat etmeli, hem araç sahipleri hem de yayalar, trafik işaretleri ile trafik lambalarında kırmızı, sarı ve yeşil ışık kurallarına riayet etmelidirler. Hatalı sollama, şerit ihlali, aşırı hız gibi diğer sürücüleri zorda bırakabilecek tavır ve eylemlerden uzak durulmalıdır.” dedi.

İş makinesi sürücülerinin araç bakımlarını zamanında yaptırmalarının önemine işaret eden CİMCİMOĞLU, görev güzergahı dışına çıkılmaması ile aşırı hız ve aşırı yükten kaçınılmasının da iş makinelerinin trafikte uyması gereken kuralların başında geldiğine işaret etti.

Büyükşehir Belediyesi İş Güvenliği Uzmanı Çağdaş BÜYÜK ise konuşmasında, iş sağlığı ve güvenliğinin gereklerini yenilikçi ve ihtiyaçlara yanıt veren anlayış doğrultusunda yerine getirdiklerini belirtti.

Büyükşehir Belediyesi ve büyükşehir belediyesine bağlı kuruluşlarda çalışan personelin iş sağlığı ve güvenliğini temin etmede büyük özen gösterdiklerini dile getiren BÜYÜK, çalışanların kendilerini güven içinde hissetmelerinin iş verimini ve hizmet kalitesini artıran temel unsurlar arasında yer aldığını ifade etti.

BUSKİ Genel Müdürlüğü İş Güvenliği Uzmanı Yunus Fatih ÇAY da İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın işyerlerindeki sağlık ve güvenlik şartlarının sağlanması ile mevcut şartların iyileştirilmesini amaçladığını belirterek, yasanın amaçlarından birinin de çalışılmasından mutluluk duyulan, kurum aidiyeti bilincinin geliştiği işyerlerinin mevcudiyetini oluşturabilmek olduğunu vurguladı.

ÇAY, yasanın gerekleri doğrultusundaki yenileşmeyi ve sürekli iyileştirmeyi hedefleyen çalışmalarına bütün hızlarıyla devam ettiklerini de sözlerine ekledi. (13.03.2017)

 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BUSKİ

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ