BUSKİ Genel Müdürlüğü - Başkan Recep ALTEPE

load load load
KURUMSAL
KURUMSAL

Başkan Recep ALTEPE

Başkan Recep ALTEPE

 

 

 

 

 

Recep ALTEPE

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

Değerli Hemşehrilerim;

İçilebilir su kaynaklarının erişilebilirliği insanın en temel haklarından biridir. Yerel yönetimler olarak bizlerin asli görevlerinden biri de içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatları gibi altyapı çalışmalarının kamu yararı doğrultusunda gerçekleşmesini sağlamaktır.

Altyapı çalışmaları bir yerde doğal kaynakları yönetme ve yönlendirme çalışmalarıdır. Bu anlamda bir şehrin su kaynaklarının yönetimi büyük sorumluluklar gerektirmektedir.

Malumunuz olduğu üzere Bursa bir su şehridir. Evliya Çelebi’nin ifadesiyle “Bursa sudan ibarettir.” Dolayısıyla böyle bir şehrin su yönetimi hem şehrimizin sağlığı hem de diğer şehirlere örnekliği bakımında kusursuz olmak durumundadır. Bu bilinçten hareketle Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü’müz, şehrimizin her geçen gün artan nüfusuna paralel olarak artan; içme, kullanma ve endüstriyel su ihtiyaçlarını karşılamak için doğru ve yerinde stratejiler uygulayarak Bursa’nın su yönetimini noktasında üzerine düşen sorumlulukları layıkıyla yerine getirmektedir.

Bugün Bursa, yer altı ve yerüstü kaynakları ile zengin bir potansiyele sahiptir. Aynı zamanda Bursa, çeşmeden akan sularının içilebilirliği kanıtlanmış nadir şehirlerden biridir.

Göreve geldiğimiz günden bu yana içme suyu hatları, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarında önemli yatırımlar gerçekleştirildi. Bunun yanında Bursa’nın hemen bütün derelerinde temizlik çalışması yapıldı. Yeni su depoları devreye alındı. Yeni arıtma tesislerinin çalışmaları devam ediyor. Kısacası sağlıklı bir çevre ve sağlıklı bir yaşam hedefiyle yeni arıtma tesislerini hizmete açmaya hazırlanıyoruz.

Yarınların Bursa’sının daha yaşanabilir olması için, şehrimizi dünya şehirleri standartlarına kavuşturabilmek için, sosyal kültürel ve fiziki yatırımları bir bir hayata geçirmeye devam edeceğiz.

Bursa’mızın daha da güzelleşmesi için yaptığımız çalışmalarda bizlere destek veren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyor, sevgi ve saygılar sunuyorum.