BUSKİ Genel Müdürlüğü - İç Kontrol

load load load
BUSKİ
BUSKİ

İç Kontrol

     

 BUSKİ İç Kontrol Eylem Planı

Kamu İç Kontrol Rehberi v1 

BUSKİ İç Kontrol El Kitabı 

PDF
 / HTML

PDF
 / HTML
PDF / HTML
 
 

İç Kontrol İzleme ve

Değerlendirme Rehberi 

BUSKİ ETİK

DAVRANIŞ KURALLARI 

 Risk Strateji Belgesi   İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Rehberi   Buski Etik Davranış Kuralları
PDF / HTML  PDF  PDF