Çerez İzinleri: BUSKİ’ye ait internet siteleri/mobil uygulamaları/mobil internet sitelerini kullanarak çerezlerin Politika kapsamında uyumlu şekilde kullanılmasına onay vermiş olursunuz. Elektronik cihazınızda Çerez uygulamalarımızı kabul etmek istemiyorsanız Çerez uygulamasını reddedebilirsiniz. Çerezleri reddetmeniz durumunda internet sitemiz veya mobil uygulamalarımız gerektiği gibi çalışmayabilir veya talep ettiğiniz hizmetlerin sunulması sırasında aksaklıklara neden olabilir. Daha fazla bilgi için tıklayın.
E-BUSKİ ABONE REHBERİ ALO 185
444 5 185
WHATSAPP
0516 16 78 185
SU ANALİZ RAPORLARI OTOMATİK ÖDEME VEZNELERİ

Çamur Yakma Tesisi

Çamur Yakma Tesisi

AKIŞKAN YATAKLI ÇAMUR YAKMA VE ENERJİ ELDE ETME TESİSİ

 

Şehirlerde toplanan çamurların çevresel ve ekonomik etkiler dikkate alınarak en uygun şekilde bertaraf edilmesi büyük şehirler için önemli bir problemdir. Bu amaçla değişik ülkelerde değişik tercihler ortaya çıkmış ve zamanla tercihlerde de değişimler olmaktadır. İhtiyaçlar, imkânlar ve öncelikler dikkate alınarak tercih yapılmaktadır. Çamur bertarafı için akışkan yataklı yakma teknolojisi günümüzde AB ülkelerinde, Japonya ve ABD’de en çok kullanılan uygulamadır. Tek yakıtlı veya çok yakıtlı, ön kurutmalı veya kurutmasız uygulamalar olabilmektedir. Bu tür yakıtların yakılmasında tercih edilen yakma sistemi çok ocaklı kazanlar ve akışkan yataklı kazanlar olup günümüzde akışkan yataklı kazanlar daha çok tercih edilmekte ve yaygınlık kazanmaktadır. Özellikle düşük ısıl değerli yakıtlarda bile yüksek yanma verimi(%97-99,5), düşük gaz emisyon oluşumu, ani yük değişimlerini rahat karşılama, uzun ömür ve uzun yanma süresi, kükürtün yatakta kontrol edilebilirliği gibi avantajlar bu sistemi öne çıkarmaktadır. Bu tesislerin İleri teknoloji ile emisyon kontrol uygulamaları, çevresel hassasiyetleri daha kolay karşılayabilmekte ve bu durum yanma ve enerji elde etme eğilimini öne çıkarmaktadır.

Tesisimizde ön kurutmasız, akışkan yataklı kazan tercih edilmiş olup; gerektiğinde yardımcı yakıt olarak doğal gaz kullanılmaktadır. Emisyon sistem üç kademeli olarak dizayn edilmiş olup AB normlarına uygun emisyon çıkış değerlerine sahiptir. Atık ısıdan daha fazla yararlanma için ısı eşanjörleri ve atık ısı kazanı kullanımı ile daha fazla elektrik enerjisi üretme potansiyeli oluşturulurken, ilave yakıt kullanımının da en aza indirilmesi hedeflenmiştir. Tesisimizde çamurun yanması sonucu oluşan atık ısıdan; yakma prosesinin ihtiyaç duyduğu ısıl enerji ısı eşanjörleri vasıtasıyla sağlanarak yardımcı yakıt tüketimi azaltılmaktadır. Arta kalan atık ısıdan ise atık ısı kazanı ile buhar türbini vasıtasıyla da elektrik enerjisi üretilmektedir.

Bursa’mızda tesis edilen Akışkan Yataklı Çamur Yakma ve Enerji Elde Etme Tesisimiz çamurun yerinde en az çevresel etki oluşturarak ve tüm çevresel sınırlamaları karşılayacak şekilde bertaraf edildiği örnek bir tesistir. Toplam 400 ton kuru-katı madde/gün içerikli çamur yakma kapasitesine göre çift hat olarak tasarlanan sistemde yakma gerçekleştirilmektedir.

 

 

Tesisimizin öne çıkan özellikleri şunlardır:

  • AB Atık Yakma Direktifi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik başta olmak üzere tüm ilgili Türk ve Avrupa Yönetmeliklerinde belirtilen hususlar istinasız olarak sağlanmaktadır. Ek olarak tesisin emisyon arıtım sistemi ilgili standartların belirlediği sınırların altında değerleri sağlayacak şekilde bir arıtım kapasitesine sahiptir. Emisyon konusunda Türkiye de örnek bir tesistir. Emisyonla ilgili değerler için online izleme istasyonu kurulmuş olup ve tüm değerler bağlantı prosedürü tamamlandıktan sonra Bakanlık tarafından izlenmektedir.

  • Bu tesiste atık değerindeki çamurlardan saatte 2,5MW elektrik enerjisi üretilmektedir.

  • Yakma tesisinin yapımı için ihale kapsamında yurt dışından Know-how yöntemi ile teknoloji transferi yapılmış, ve bu teknolojinin yerli olarak üretimi sağlanmıştır.

  • Ortamın ısıl ataletini artıran bir kum yatağı sayesinde, daha esnek bir yakma işlemi sağlanmaktadır. (Korozif çamur bir bant veya hareketli bir zemin ile temas halinde değildir)

  • Baca gazındaki ısıl enerjinin en iyi şekilde geri kazanımı ısı eşanjörleri vasıtasıyla temin edilerek akışkanlaştırma havasının yaklaşık 670°C’de kazana geri beslenerek yardımcı yakıt kullanımı asgariye düşürülmektedir.

  • Kolayca başlatılabilen ve durdurulabilen bir sistemdir. Bu özelliği bakım süresi için çok büyük bir avantaj teşkil etmektedir.

 

Sistem ana olarak aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır.

  • Çamur hazırlama bölümü – Çamur giriş bunkerı ve yer üstü siloları

  • Proses bölümü- Akışkan yatak yakma fırını, akışkanlaştırıcı hava blowerları, doğalgaz yakma sistemi, ısı eşanjörleri,

  • Elektrik üretimi bölümü- Atık ısı kazanı, buhar türbini, jeneratör

  • Emisyon kontrol bölümü- Çoklu-siklon, aktif karbon, kireç /bikarbonat dozlama sistemleri, torba filtre sistemi ve yıkama kulesi

 

Kurumumuza ait mevcut ve planlanan atıksu arıtma tesislerinden çıkan/çıkacak arıtma çamurlarının nihai bertarafı için Doğu Atıksu Arıtma Tesisinde yapılan Çamur Yakma Tesisi yapım çalışmaları 2017 Nisan ayı itibariyle tamamlanmış olup; tesis devreye alınmış, deneme yakmaları sonrası tesislerden çıkan arıtma çamurlarının bertaraf işlemine 2017 Temmuz ayı itibariyle başlanmıştır. Tesisin emisyon değerleri online olarak Bakanlık tarafından izlenmektedir. Tesisin Çevre İzin ve Lisansı 26.01.2018 tarihi itibariyle alınmış olup; alınan çevre izni 2023 yılına kadar geçerlidir.