Çerez İzinleri: BUSKİ’ye ait internet siteleri/mobil uygulamaları/mobil internet sitelerini kullanarak çerezlerin Politika kapsamında uyumlu şekilde kullanılmasına onay vermiş olursunuz. Elektronik cihazınızda Çerez uygulamalarımızı kabul etmek istemiyorsanız Çerez uygulamasını reddedebilirsiniz. Çerezleri reddetmeniz durumunda internet sitemiz veya mobil uygulamalarımız gerektiği gibi çalışmayabilir veya talep ettiğiniz hizmetlerin sunulması sırasında aksaklıklara neden olabilir. Daha fazla bilgi için tıklayın.
E-BUSKİ ABONE REHBERİ ALO 185
444 5 185
SU ANALİZ RAPORLARI OTOMATİK ÖDEME VEZNELERİ

Ön Arıtma ve Derin Deniz D.

DERİN DENİZ DEŞARJI NEDİR?

Atıksuların deniz deşarj sistemleri ile alıcı su ortamında seyreltilmek suretiyle uzaklaştırılması bütün dünyada yaygın olarak tatbik edilmektedir. Sahil yerleşim birimlerinin atıksularının denize deşarj edilme yöntemlerinden birisi de derin deniz deşarjıdır. Atıksuların mühendislik ve teknik çalışmalar bakımından gerekli şartları sağlayacak şekilde hesaplanan belirli bir derinlikten denize deşarj edilmesi “derin deniz deşarjı” olarak adlandırılır.

Derin deniz deşarjı işleminde, gerekli bilimsel ve mühendislik esaslar dikkate alınarak tasarlanan deniz deşarjları seyrelme ve alıcı ortamın tabii arıtma süreçleri ile atıkların süratle çevre için zararsız seviyelere indirilmesine imkan vermektedir. Bu nedenle, deniz deşarjı sistemleri özellikle gelişmekte olan ülkeler için sürdürülebilir arıtma imkanı getiren uygun teknoloji durumundadır.

Bu güne kadar yapılan çok sayıda araştırma ve uygulama sonuçları ışığında, deniz deşarjları ile KOI, BOI5, AKM, Top-N, Top-P, Koliform mikroorganizma v.b. Kirlilik parametrelerinin deniz ortamındaki seyrelme ve tabii arıtma mekanizmaları etkisiyle kısa sürede fevkalade düşük değerlere inebilmektedir. Denizin estetik görünümünü bozan yüzücü maddeler, yağ-gres, ağır metaller ve öncelikli kirleticiler ise deşarj öncesi arıtma uygulanmak suretiyle kontrol edilebilir.

1) Seyrelme Hesapları:Yayıltmaç deliklerinden boşalan atık suyun deniz suyuyla karışması ve dolayısıyla kirlilik konsantrasyonunun seyrelmesi değişik güçlerin etkili olduğu iki aşamada gerçekleşir.

-Yakın alandaki ilk karşılaşma,
-Uzak alandaki izleyen karşılaşma,

1.A. Birinci Seyrelme Hesapları:Atıksuyun yayıltmaç deliğinden çıkıp deniz yüzeyine ulaşana kadar yada batmış tarla oluşması halinde yükselebildiği en yüksek noktaya ulaşana kadar uğradığı seyrelmeye ilk (birinci) seyrelme adı verilir.

Doğrusal Yoğunluk Tabakalaşması Halinde Birinci Seyrelme
Doğrusal Olmayan Yoğunluk Tabakalaşması Olan Ortamlarda Birinci Seyrelme


1.B. Uzak Alandaki Seyrelmeler:Atıksu bulutunun yüzeye ulaştıktan yada belirli bir derinlikte batmış tarla oluşturduktan sonra kıyıya doğru taşınırken uğradığı seyrelmelere uzak alandaki seyrelmeler denir.

İkinci Seyrelme :Deniz yüzeyine yükselen ya da belirli bir derinlikte tutsaklanan atık su bulutu deniz akıntılarınca taşınır ve taşınma sırasında türbülans etkisiyle deniz suyuyla karışarak kirteticinin daha çok seyrelmesi gerçekleşir. Deşarj noktasından koruma bölgesi sınırına kadar olan taşınma sırasında meydana gelen bu seyrelmeye ikinci seyrelme ya da çevrintili yayılma yoluyla seyrelme adı verilmektedir.

Üçüncü Seyrelme :Denize deşarj edilen korunamayan türdeki kirletici maddelerin, atıksu bulutunun yatay hareketi sırasında güneş radyasyonu, tuzluluk ve çökelen maddelere tutunma gibi etkiler sonucu seyrelmesine üçüncü seyrelme adı verilir.

1.C. Toplam seyrelme:Atıksuyun yayıltmaç deliğinden çıktığı andan koruma bandı sınırına ulaştığı ana kadar uğradığı toplam seyrelme her üç seyrelmenin çarpımı şeklinde bulunabilir.