E-BUSKİ ABONE REHBERİ ALO 185
444 5 185
SU ANALİZ RAPORLARI OTOMATİK ÖDEME VEZNELERİ

Yönetim Organları

BUSKİ`NİN GÖREVLERİ VE YÖNETİM ORGANLARI

BUSKİ 1989 yılında, 2560 sayılı yasaya uygun olarak kurulmuştur. Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak görev yapmakta ancak bağımsız bütçeli tüzel kişiliğe sahip bir kuruluştur. Genel Müdür, 3 Genel Müdür Yardımcısı, 1 Teftiş Kurulu Başkanı, 1 Müfettiş ile 15 Daire Başkanı ve 52 Şube Müdürü, 1 Sivil Savunma Uzmanı, 1 Hukuk Müşaviri, 3 Tabip olmak üzere, toplam 531 memur, 9 sözleşmeli personel, 300 kadrolu işçi ve 2 geçici işçi ile hizmet vermektedir.

Görevleri özetle şunlardır:

  • İçme, kullanma ve endüstri suyunun temini ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması .
  • Kullanılmış suların toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması arıtılması ve uygun bir deşarja verilmesi.
  • Yağış sularının yerleşim bölgelerinden uzaklaştırılması ve en yakın tahliyeye bağlanması.
  • Bölge içindeki (Belediye sınırları dışında olsa dahi) su kaynaklarının kirletilmesini önlemek.
  • Yukarıda sayılan görevleri yaparken gerek duyulan her türlü malzemeleri satın almak ve kamulaştırmaları yapmak.