E-BUSKİ ABONE REHBERİ ALO 185
444 5 185
SU ANALİZ RAPORLARI OTOMATİK ÖDEME VEZNELERİ

Yönetim Politikamız

MİYONUMUZ

 BURSA Halkının;
 • İçme, kullanma ve endüstriyel su ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yer üstü su kaynaklarından sağlanması,
 • Kullanılmış su ile yağmur sularının uzaklaştırılması,
 • Su havzalarının korunması,
 • Tarımsal Sulama için gerekli gölet ve akarsu ıslahı ile sulama suyu temin edilmesi, Kurumsal varlığımızın temelini teşkil etmektedir.
 
 

VİZYONUMUZ

 • Su Şehri Bursa’nın, İçmesuyu ve kanalizasyon sorunlarını çözmüş,
 • Çevresi ve halkı ile bütünleşmiş,
 • Sunduğu hizmetlere güvenle bakılan, alanında örnek ve öncü bir kurum olmaktır.

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Kalite Yönetim Sisteminin gereklerinin sürekli iyileştirilmesi,
 • Kurumsal gelişim ve iyi yönetişim anlayışının pekiştirilmesi,
 • Su kültürü ve bilincinin oluşturulması,
 • Kentsel gelişim stratejisi doğrultusunda altyapı (içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu) yatırımlarının planlanması ve oluşturulması,
 • Çevre ve su kaynaklarının korunmasına yönelik politikaların geliştirilmesi,
 • Bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik kapsamında değerlendirilerek içerden ve/veya dışarıdan gelebilecek tüm tehditlerden korunması,
 • Bilgi teknolojilerinin takip edilmesi ve kullanımının sağlanmasıdır.
 
 

                                                                                                        Genel Müdür