Çerez İzinleri: BUSKİ’ye ait internet siteleri/mobil uygulamaları/mobil internet sitelerini kullanarak çerezlerin Politika kapsamında uyumlu şekilde kullanılmasına onay vermiş olursunuz. Elektronik cihazınızda Çerez uygulamalarımızı kabul etmek istemiyorsanız Çerez uygulamasını reddedebilirsiniz. Çerezleri reddetmeniz durumunda internet sitemiz veya mobil uygulamalarımız gerektiği gibi çalışmayabilir veya talep ettiğiniz hizmetlerin sunulması sırasında aksaklıklara neden olabilir. Daha fazla bilgi için tıklayın.
E-BUSKİ ABONE REHBERİ ALO 185
444 5 185
WHATSAPP
0516 16 78 185
SU ANALİZ RAPORLARI OTOMATİK ÖDEME VEZNELERİ

Politikalarımız

 

YÖNETİM POLİTİKAMIZ

MİSYONUMUZ

 BURSA Halkının;
 • İçme, kullanma ve endüstriyel su ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yer üstü su kaynaklarından sağlanması,
 • Kullanılmış su ile yağmur sularının uzaklaştırılması,
 • Su havzalarının korunması,
 • Tarımsal Sulama için gerekli gölet ve akarsu ıslahı ile sulama suyu temin edilmesi, Kurumsal varlığımızın temelini teşkil etmektedir.
 
 

VİZYONUMUZ

 • Su Şehri Bursa’nın, İçmesuyu ve kanalizasyon sorunlarını çözmüş,
 • Çevresi ve halkı ile bütünleşmiş,
 • Sunduğu hizmetlere güvenle bakılan, alanında örnek ve öncü bir kurum olmaktır.
 

                                                                                                        Genel Müdür

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Kalite Yönetim Sisteminin gereklerinin sürekli iyileştirilmesi,
 • Kurumsal gelişim ve iyi yönetişim anlayışının pekiştirilmesi,
 • Su kültürü ve bilincinin oluşturulması,
 • Kentsel gelişim stratejisi doğrultusunda altyapı (içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu) yatırımlarının planlanması ve oluşturulması,
 • Çevre ve su kaynaklarının korunmasına yönelik politikaların geliştirilmesi,
 • Bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik kapsamında değerlendirilerek içerden ve/veya dışarıdan gelebilecek tüm tehditlerden korunması,
 • Bilgi teknolojilerinin takip edilmesi ve kullanımının sağlanmasıdır.
 
 

                                                                                                        Genel Müdür

 

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM POLİTİKAMIZ

BUSKİ;

Abonelerine verdiği hizmetlerle ilgili tüm faaliyetlere ilişkin bilgilerin güvenliğini sağlamayı, İş sürekliliğini en az kesinti ile sağlamayı, Kuruma ait ve korumakla yükümlü olduğu üçüncü taraflara ait tüm bilgilerin gizliliğini temin etmeyi, iş süreçleri ve hizmetlerin sürdürülmesinde kullanılan her türlü fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının Gizlilik, Bütünlük ve Erişebilirlik kriterleri doğrultusunda korunmasını hedefler.

BUSKİ Yönetimi; TS ISO/IEC 27001 Standardına uygun şekilde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin (BGYS) kurulumuna, gerçekleştirilmesine, işletimine, izlenmesine, gözden geçirilmesine, bakımına ve sürekli iyileştirilmesine olan bağlılığını aşağıdaki hususları gerçekleştirerek kanıtlayacağını beyan eder:

 

 • BGYS amaçları belirlenerek bu amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli planın yapılması.
 • Varlık ve Süreçler üzerindeki risklerin analizleri yapılarak, analizlerin sonuçlarına bağlı olarak risk değerlendirmelerini ve risk kriterlere ortaya konularak bu çerçevede risk yönetiminin sağlanması.
 • Bilgi güvenliği amaçlarını karşılamanın ve bilgi güvenliği politikalarına uyumun önemin, yasalara ve sözleşmelere karşı sorumlulukların ve sürekli iyileştirmeye olan gereksinimin tanımlanması.
 • BGYS’yi kurmak, gerçekleştirmek, işletmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve sürekli iyileştirmek için yeterli kaynakların (finansal, insan kaynakları, ekipman, yazılım, danışmanlık, eğitim vs.) sağlanması.
 • Riskleri kabul etme ölçütlerini ve kabul edilebilir risk seviyelerini belirlemek üzere gerekli çalışmaların organize edilmesi ve yönetilmesi.
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çerçevesindeki yenilikler, değişimler ve gelişmelerin tüm çalışanlar ve paydaşların farkındalıklarını sağlayacak şekilde duyurulması.
 
 

                                                                                                        Genel Müdür