E-BUSKİ ABONE REHBERİ ALO 185
444 5 185
SU ANALİZ RAPORLARI OTOMATİK ÖDEME VEZNELERİ

Kanun ve Yönetmelikler

İSKİ Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun      
BUSKİ Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yönetmelik (YENİ)      
Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik      
İhale Yönetmeliği (YENİ)      
Tarifeler Yönetmeliği (YENİ)      
Atıksu Deşarj Yönetmeliği      
İçmesuyu Havzaları Koruma Yönetmelik      
İçme Suyu Kaynaklarinin Ticari Amaçla Kiralanmasi Ve Denetimine İlişkin Yönetmelik      
Harita Bilgi ve Belgeleri Yönetmeliği    
Disiplin Amirleri Yönetmeliği (YENİ)      
Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği      
Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik      
Kütüphane Yönetmeliği      
Tarifeler Yönergesi (YENİ)      
Vidanjörlerin Çalışma Esasları Yönergesi      
Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği      
İç Denetim Yönergesi    

1. Hukuk Müşavirliği Teşkilat Görev ve Çalışma Yönetmeliği