BUSKİ Genel Müdürlüğü - Yönetmelikler

load load load
KURUMSAL
KURUMSAL

Yönetmelikler

BUSKİ Kuruluş ve Yönetimine İlişkin Teşkilat Yönetmeliği      
Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik      
1. Hukuk Müşavirliği Kuruluş, Görev ve Yetki Yönetmeliği      
Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği      
İhale Yönetmeliği      
İçmesuyu Havzaları Koruma Yönetmelik      
Atıksu Deşarj Yönetmeliği      
Tarifeler Yönetmeliği      
Kütüphane Yönetmeliği      
Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği      
Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik      
Disiplin Amirleri Yönetmeliği (Güncel)      
Vidanjörlerin Çalışma Esasları Yönergesi      
İçme Suyu Kaynaklarinin Ticari Amaçla Kiralanmasi Ve Denetimine İlişkin Yönetmelik      
İç Denetim Yönergesi    
Harita Bilgi ve Belgeleri Yönetmeliği    
Bilgi İşlem İç Yönetmeliği