E-BUSKİ ABONE REHBERİ ALO 185
444 5 185
SU ANALİZ RAPORLARI OTOMATİK ÖDEME VEZNELERİ

PARAMETREMETOTBİRİMLİMİT DEĞERLER(1)LİMİT DEĞERLER(2)28 Haziran 2017
pH* SM 4500- H+ B. 6,5-9,56,5-9,57,66
RENKSpektroft. Method 8025Pt-Co20-0
BULANIKLIK* SM 2130 B.NTU5-0,23
TOPLAM SERTLİK* SM 2340 C.(CaCO3) mg/L--189
TOPLAM DEMİRSpektroft Method 8008µgFe/L20020010
MANGANSpektroft. Method 8149µgMn/L50509
KLORÜR* EPA300.1mgCl/L25025010,74
SÜLFAT* EPA300.1mgSO4/L25025029,48
NİTRAT* EPA300.1mgNO3/L50500,13
NİTRİT* EPA300.1mgNO2/L0,500,50< 0,01
AMONYUM* TS EN ISO 14911mgNH4/L0,500,50< 0,02
İLETKENLİK* SM 2510 B.µS/cm25002500392
PERMANGANAT İNDEKSİ
(OKSİTLENEBİLİRLİK)
TS 6288 EN ISO 8467mgO2/L550,98
SODYUM* TS EN ISO 14911mgNa/L2002009,62
ALÜMİNYUMSpektroft. Method 8012µgAl/L20020070
FLORÜR* EPA300.1mgF/L1,51,50,07
SERBEST KLOR* İşletme İçi Metotmg/L0,500,2-0,50,60
BOR* EPA 200.8mgB/L11< 0,04
SİYANÜRSpektroft. Method 8021µgCN/L50500
ANTİMON* EPA 200.8µgSb/L55< 0,2
ARSENİK* EPA 200.8µgAs/L10104,19
BAKIR* EPA 200.8µgCu/L220001,69
CİVA* EPA 200.8µgHg/L11< 0,06
KADMİYUM* EPA 200.8µgCd/L55< 0,24
KROM* EPA 200.8µgCr/L50502,00
KURŞUN* EPA 200.8µgPb/L1010< 0,15
NİKEL* EPA 200.8µgNi/L20202,72
SELENYUM* EPA 200.8µgSe/L1010< 0,36
BENZEN* EPA 524.2µg/L11< 0,1
BENZO (a) PİREN* İşletme İçi Metotµg/L-0,01< 0,001
1,2DİKLORETAN* EPA 524.2µg/L-3< 0,4
EPİKLORİDİN* EPA 524.2µg/L-0,10< 0,05
TETRAKLORETEN TRİKLORETEN* EPA 524.2µg/L-10< 0,28
VİNİLKLORÜR* EPA 524.2µg/L-0,50< 0,03
TOPLAM PAH* İşletme İçi Metotµg/L0,100,100,004
TOPLAM PESTİSİTEPA 508 EPA 536µg/L0,100,500,000
THM* EPA 524.2µg/L15010028,00
KOKUKalitatif Yöntem---UYGUN
TATKalitatif Yöntem---UYGUN
TOK* SM 5310C.mg/L--1,75
KALSİYUM SERTLİĞİ(CaCO3)SM 3500-Ca B.mg/L--108
MAGNEZYUM SERTLİĞİ(CaCO3)SM 3500-Mg B.mg/L--81
TOPLAM ALKALİNİTE(CaCO3)SM 2320 B.mg/L--108
POTASYUM(K)* TS EN ISO 14911mg/L--1,13
ORTO FOSFAT(PO4)Spektroft.Method 8048mg/L--0,06
SİLİSYUM Dİ OKSİT(SiO2)Spektroft.Method 8185mg/L--13,0
ASKIDA KATI MADDESpektroft. Method 8006mg/L--0
ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJENSM 4500-O Gmg/L--8,64
TOPLAM ÇÖZÜNMÜŞ MADDESM 2540 C.mg/L--250,86
SICAKLIK(°C)SM 2550 B.°C--20,1
ÇİNKO(Zn)PAR LCK360mg/L--0,001
ESCHERICHIA COLI (E.COLI )* MF / TS EN ISO 9308-1CFU/100 ml0 CFU0 CFU0
TOPLAM KOLİFORM* MF / TS EN ISO 9308-1CFU/100 ml0 CFU0 CFU0
ENTEREKOK* MF / TS EN ISO 7899-2CFU/100 ml0 CFU0 CFU0

* İşaretli analizler akreditasyon kapsamındadır.

LİMİT DEĞERLER(1) - TS-266(NİSAN 2005)'ya göre belirlenen limit değerlerdir.

LİMİT DEĞERLER(2) - Sağlık Bakanlığının 20.10.2016 tarih ve 29863 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğinde yer alan Ek-1 Tablo b hükümlerine göre belirlenen limit değerlerdir.