E-BUSKİ ABONE REHBERİ ALO 185
444 5 185
SU ANALİZ RAPORLARI OTOMATİK ÖDEME VEZNELERİ

PARAMETREMETOTBİRİMLİMİT DEĞERLER(1)LİMİT DEĞERLER(2)30 Haziran 2015
pH* SM 4500- H+ B. 6,5-9,56,5-9,57,64
RENKSpektroft. Method 8025Pt-Co20-0
BULANIKLIK* SM 2130 B.NTU5-0,26
TOPLAM SERTLİK* SM 2340 C.(CaCO3) mg/L--176
TOPLAM DEMİR* EPA 6020AµgFe/L20020023
MANGAN* EPA 200.8µgMn/L505012
KLORÜR* EPA300.1mgCl/L2502504,3
SÜLFAT* EPA300.1mgSO4/L25025027
NİTRAT* EPA300.1mgNO3/L50501,6
NİTRİT* EPA300.1mgNO2/L0,500,500,000
AMONYUM* TS EN ISO 14911mgNH4/L0,500,500,00
İLETKENLİK* SM 2510 B.µS/cm25002500352
PERMANGANAT İNDEKSİ
(OKSİTLENEBİLİRLİK)
TS 6288 EN ISO 8467mgO2/L550,22
SODYUM* TS EN ISO 14911mgNa/L2002004,19
ALÜMİNYUM* EPA 200.8µgAl/L20020083
FLORÜR* EPA300.1mgF/L1,51,50,06
SERBEST KLOR* İşletme İçi Metotmg/L0,500,2-0,50,64
BOR* EPA 200.8mgB/L110,037
SİYANÜRSpektroft. Metot 8021µgCN/L50500,000
ANTİMON* EPA 200.8µgSb/L550,096
ARSENİK* EPA 200.8µgAs/L10102,408
BAKIR* EPA 200.8µgCu/L220000,001
CİVA* EPA 200.8µgHg/L110,102
KADMİYUM* EPA 200.8µgCd/L550,008
KROM* EPA 200.8µgCr/L50503,710
KURŞUN* EPA 200.8µgPb/L10100,013
NİKEL* EPA 200.8µgNi/L20203,395
SELENYUM* EPA 200.8µgSe/L10100,176
BENZEN* EPA 524.2µg/L110,00
BENZO (a) PİREN* İşletme İçi Metotµg/L-0,010,000
1,2DİKLORETAN* EPA 524.2µg/L-30,00
EPİKLORİDİN* EPA 524.2µg/L-0,100,00
TETRAKLORETEN TRİKLORETEN* EPA 524.2µg/L-100,00
VİNİLKLORÜR* EPA 524.2µg/L-0,500,00
TOPLAM PAH* İşletme İçi Metotµg/L0,100,100,001
TOPLAM PESTİSİTEPA 8081Aµg/L0,100,500,033
THM* EPA 524.2µg/L15010025,80
KOKUKalitatif Yöntem---Kendine Özgü
TATKalitatif Yöntem---Kendine Özgü

* İşaretli analizler akreditasyon kapsamındadır.

LİMİT DEĞERLER(1) - TS-266(NİSAN 2005)'ya göre belirlenen limit değerlerdir.

LİMİT DEĞERLER(2) - Sağlık Bakanlığının 20.10.2016 tarih ve 29863 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğinde yer alan Ek-1 Tablo b hükümlerine göre belirlenen limit değerlerdir.