E-BUSKİ ABONE REHBERİ ALO 185
444 5 185
SU ANALİZ RAPORLARI OTOMATİK ÖDEME VEZNELERİ

PARAMETREMETOTBİRİMLİMİT DEĞERLER(1)LİMİT DEĞERLER(2)8 Haziran 2016
pH* SM 4500- H+ B. 6,5-9,56,5-9,57,84
RENKSpektroft. Method 8025Pt-Co20-0
BULANIKLIK* SM 2130 B.NTU5-0,13
TOPLAM SERTLİK* SM 2340 C.(CaCO3) mg/L--168
TOPLAM DEMİR* EPA 6020AµgFe/L2002000
MANGAN* EPA 200.8µgMn/L505013
KLORÜR* EPA300.1mgCl/L2502506,2
SÜLFAT* EPA300.1mgSO4/L25025018
NİTRAT* EPA300.1mgNO3/L50501,5
NİTRİT* EPA300.1mgNO2/L0,500,500,011
AMONYUM* TS EN ISO 14911mgNH4/L0,500,500,00
İLETKENLİK* SM 2510 B.µS/cm25002500352
PERMANGANAT İNDEKSİ
(OKSİTLENEBİLİRLİK)
TS 6288 EN ISO 8467mgO2/L551,23
SODYUM* TS EN ISO 14911mgNa/L2002006,27
ALÜMİNYUM* EPA 200.8µgAl/L20020052
FLORÜR* EPA300.1mgF/L1,51,50,08
SERBEST KLOR* İşletme İçi Metotmg/L0,500,2-0,50,73
BOR* EPA 200.8mgB/L110,013
SİYANÜRSpektroft. Metot 8021µgCN/L50500,000
ANTİMON* EPA 200.8µgSb/L550,178
ARSENİK* EPA 200.8µgAs/L10102,856
BAKIR* EPA 200.8µgCu/L220000,001
CİVA* EPA 200.8µgHg/L110,000
KADMİYUM* EPA 200.8µgCd/L550,006
KROM* EPA 200.8µgCr/L50502,624
KURŞUN* EPA 200.8µgPb/L10100,000
NİKEL* EPA 200.8µgNi/L20203,175
SELENYUM* EPA 200.8µgSe/L10100,401
BENZEN* EPA 524.2µg/L110,00
BENZO (a) PİREN* İşletme İçi Metotµg/L-0,010,000
1,2DİKLORETAN* EPA 524.2µg/L-30,00
EPİKLORİDİN* EPA 524.2µg/L-0,100,00
TETRAKLORETEN TRİKLORETEN* EPA 524.2µg/L-100,00
VİNİLKLORÜR* EPA 524.2µg/L-0,500,00
TOPLAM PAH* İşletme İçi Metotµg/L0,100,100,002
TOPLAM PESTİSİTEPA 8081Aµg/L0,100,500,000
THM* EPA 524.2µg/L15010041,0
KOKUKalitatif Yöntem---Kendine Özgü
TATKalitatif Yöntem---Kendine Özgü
TOK* SM 5310C.mg/L--1,75
KALSİYUM SERTLİĞİ(CaCO3)SM 3500-Ca B.mg/L--95
MAGNEZYUM SERTLİĞİ(CaCO3)SM 3500-Mg B.mg/L--74
TOPLAM ALKALİNİTE(CaCO3)SM 2320 B.mg/L--159
POTASYUM(K)* TS EN ISO 14911mg/L--0,98
ORTO FOSFAT(PO4)Spektroft.Method 8048mg/L--0,05
SİLİSYUM Dİ OKSİT(SiO2)Spektroft.Method 8185mg/L--16,0
ASKIDA KATI MADDESpektroft. Method 8006mg/L--0
ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJENSM 4500-O Gmg/L--8,90
TOPLAM ÇÖZÜNMÜŞ MADDESM 2540 C.mg/L--225,28
SICAKLIK(°C)SM 2550 B.°C--19,2
ÇİNKO(Zn)* EPA 200.8mg/L--0,001
ESCHERICHIA COLI (E.COLI )* MF / TS EN ISO 9308-1CFU/100 ml0 CFU0 CFU0
TOPLAM KOLİFORM* MF / TS EN ISO 9308-1CFU/100 ml0 CFU0 CFU0
ENTEREKOK* MF / TS EN ISO 7899-2CFU/100 ml0 CFU0 CFU0

* İşaretli analizler akreditasyon kapsamındadır.

LİMİT DEĞERLER(1) - TS-266(NİSAN 2005)'ya göre belirlenen limit değerlerdir.

LİMİT DEĞERLER(2) - Sağlık Bakanlığının 20.10.2016 tarih ve 29863 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğinde yer alan Ek-1 Tablo b hükümlerine göre belirlenen limit değerlerdir.