E-BUSKİ ONLİNE ABONE-TAHSİLAT REHBERİ ÖNERİ & TALEP SU VE ŞEHİR BURSA SU ANALİZ RAPORLARI HİZMET NOKTALARI

Abone Rehberi - Abonelik

BİR MÜLKÜ SATIN ALIRKEN VEYA KİRALARKEN, SU SAYACININ ÜZERİNDEKİ ENDEKSİ TESPİT EDEREK, SU BORCUNUN BULUNUP BULUNMADIĞINI ARAŞTIRINIZ.

Bir mülkün satın alınmasında veya kiralanmasında, aşağıda belirtilen evraklarla başvuruda bulunulması gerekmektedir.*Mal Sahibi İse Tapu (Aslı ve Fotokopisi)
*Kiracı İse; Kira Sözleşmesi Fotokopisi
-Eski Su Faturası veya Abone Numarası 
-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
-DASK Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi
-Tüzel Kişilik ise; İmza Sirküsü

* Şehit - Gazi yakınlarına ve % 40  Üzeri Engelli raporu olan abonelere durumlarını belgelemeleri halinde teminat -su ücretinde %50 indirim yapılmaktadır.

KONUT ve İŞYERLERİ İÇİN;


- Yapı Kullanma İzni Belgesi (Belediyeden Onaylı)
- Tapu Fotokopisi,  
- Kimlik Fotokopisi
- DASK Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi,
- Bağlı Bulunduğunuz Belediyenin Numarataj Bürosundan Alınacak Kapı No ve Bina Kodu Belgesi
- Tüzel Kişilik ise; İmza Sirküsü

 

İNŞAAT MESKEN İÇİN;

- Tapu Fotokopisi, 
- Kimlik Fotokopisi
- DASK Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi,
- Kiracı ise; Kira Kontratı.

 

İNŞAATLAR İÇİN :

- Tapu Fotokopisi
- İnşaat Ruhsatı (Aslı Gibidir Islak İmzalı)
- Kimlik Fotokopisi
- Bağlı Bulunduğunuz Belediyenin Numarataj Bürosundan Alınacak Kapı No ve Bina Kodu Belgesi
- Tüzel Kişilik ise; İmza Sirküsü

* Şehit - Gazi yakınlarına ve % 40  Üzeri Engelli raporu olan abonelere durumlarını belgelemeleri halinde teminat -su ücretinde %50 indirim yapılmaktadır.


Yukarıda belirtilen evraklar hazırlanıp abonelik müracaatı yapıldıktan sonra tesisatın verilen şemaya göre hazırlanması ve yapılan keşif işleminden sonra keşif sonucuna göre abonelik bedeli yatırılmasına müteakip sözleşme imzalanması gerekmektedir.

Not : Bağlı bulunduğunuz ilçe Abone Şefliklerine müracaat etmeniz gerekmektedir.

 

Kurumumuzun merkezine veya şubelerine "Kimlik Fotokopisi , İBAN Numarası" ile "Abonelik Sonlandırma Dilekçesi" vermeniz gerekmektedir. Abonelik Sonlandırma Dilekçesini şubelerimizden temin edebilirsiniz.

Kuyu Suyu açma ve kapama yetkisi DSİ Genel Müdürlüğüne aittir. DSİ den izin alınarak açılan kuyular için BUSKİ tarafından atıksu aboneliği yapılmaktadır. 

BUSKİ’ ye ait su şebekesi haricinde kuyu, kaptaj havuz vb tesislerden veya tankerle yer altı ve yüzeysel suları temin ederek deşarj edenler, BUSKİ’ nin kanalizasyon ve kullanılmış suların uzaklaştırma hizmetlerinden (vidanjör hizmeti vb) faydalananlar ile nihai bertaraf hizmetlerini (Arıtma vb) alanlar, alacak olanlar tükettikleri kadar suyu kirleteceklerinden BUSKİ ile Kullanılmış Suların Uzaklaştırılmasına ilişkin Atıksu Abonelik Sözleşmesi yapmak: bunların nihai bertarafı ve uzaklaştırılması için “Kullanılmış Suların Uzaklaştırma Bedelini” ödemek mecburiyetindedirler.

Atıksu Abonelik Sözleşmesi yapmadan kanalizasyon şebekesinden faydalananlar, nihai bertaraf hizmeti verilenler ve verilecek olanlar tespit edildiğinden, haklarında hemen tutanak tanzim edilir. Bu tutanakta kaçak ve usulsüz bağlantının şekli, ölçülen su miktarı, kaçak ve usulsüz kullanımının süresi; sayaçlı kullanım ise sayaca müdahale olup olmadığı vb. bilgiler ayrıntılı olarak kaydedilir. Tutanak 3 suret olarak hazırlanır. İlgilinin de imzası alınarak bir suret ilgiliye bırakılır. İlgilinin bulunmaması veya imzadan imtina etmesi halinde tutanak üzerinde bu durum belirtilmek suretiyle denetlenen yere bırakılır. Bu şekilde düzenlenen ve bırakılan tutanak bildirim yerine geçerlidir. Bu sebeple hakkında tutanak tanzim edilenler 7 gün içinde BUSKİ’ ye müracaat ederek atıksu aboneliği tesis etmek ve tahakkuk edecek bedeli ödemek mecburiyetindedirler. Süre sonunda abonelik tesis etmeyenler hakkında resen işlem yapılır. 

KANAL KOTU

Yeni yapılacak yapıların Kanal Kotu işlemleri; Merkez ilçelerde (Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer) İşletmeler 1. Bölge Daire Başkanlığı Kanalizasyon Bakım Onarım Şube Müdürlüğü diğer ilçelerde BUSKİ ilçe Şube Müdürlükleri tarafından yerine getirilmektedir. 

Parsel Sahibi/Sahipleri veya Vekaletnamesi olan kişi tarafından bizzat Kurumuza başvurarak

"Kanal Durum Belgesi" dilekçesini doldurulması gerekmektedir. Dilekçe ekinde;

          1) Tapu Senedi (Fotokopisi)

          2) İmar Durumu (Fotokopisi)  belgeleri yer almalıdır.

Su idarelerinde teminat vb. para alma yetkisi veren noter onaylı vekalet olması halinde alabilirler.

Kurumumuzun merkezine veya şubelerine "Kimlik Fotokopisi" ile "Abonelik Sonlandırma" dilekçesi vermeniz gerekmektedir. Dilekçenizi teslim ettikten sonra BUSKİ ekipleri adresinize gelerek sayacınızla ilgili son işlemleri yaptıktan sonra aboneliğiniz son bulacaktır. Teminat ücreti bütün işlemler gerçekleştikten sonra başvurunuzda belirttiğiniz IBAN numarasına 15 işgünü içinde yatırılacaktır. Bu işlemleri, Şubelerden, Alo 185 üzerinden ve eBuski üzerinden yapabilirsiniz.

Bursa Büyükşehir Belediyesi T.C.
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SU İHBARNAMESİ

 

BUSKİ

ABONE NO *** FATURA NO ***
SİCİL NO *** BÖLGE NO ***
DEFTER NO *** BİNA KODU ***
TÜRÜ *** SAYAÇ NO ***
ADI SOYADI ***
ADRESİ ***
İLK OKUMA TARİHİ *** ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ ***
SON OKUMA TARİHİ *** TEMİNAT ***
DÖNEMİ *** MUHTELİF ***
İLK ENDEKS *** KAPAMA AÇMA ***
SON ENDEKS *** SU BEDELİ ***
TÜKETİM M3 *** ATIK SU BEDELİ ***
SARKMA (+/-) *** BAKIM BEDELİ ***
1.KADEME BİRİM *** KATI ATIK BERTARAF BEDELİ ***
2.KADEME BİRİM *** KATI ATIK B.B.KDV %18 ***
HANE SAYISI *** KATI ATIK TOPLAMA BEDELİ ***
İLK ÖDEME TARİHİ *** KATI ATIK T.B.KDV %18 ***
SON ÖDEME TARİHİ *** TAHAKKUKLU KDV %8 ***
ÖNCEKİ DÖNEM YUVARLA. *** TAHAKKUKLU KDV %18 ***
BU DÖNEM YUVARLAMA *** *** ***
ÖDENECEK TUTAR (TL) ***
GEÇMİŞ DÖNEM BORCUNUZ (TL) ***
***
www.buski.gov.tr Adresimizden sitemizi ziyaret edebilirsiniz ve ödeme yapabilirsiniz

Öncelikle ihbarnamede yazan son endeks ile sayacınızda bulunan endeksi karşılaştırın sayacınızın endeksi düşük ise şubelerimize başvurup itiraz dilekçesi doldurmanız gerekmektedir.Eğer endeksiniz doğru ise sayacınızda arıza olduğunu düşünüyor iseniz bşubelerimize başvurmanız halinde sayacınızın muayenesini isteyebilirsiniz.

Her abonenin sayacı periyodik olarak okunmakta ve ihbarname bırakılmaktadır.İhbarnamenin gelmediğini düşünüyor iseniz tahsilat şubelerimize başvurabilirsiniz.

Güncel teminat bedelleri şu şekildedir:

ATIKSU MESKEN TEMINATI108,5 TL
MESKEN (KIRSAL MAHALLE) TEMINATI128,5 TL
MESKEN(INDIRIMLI GRUP) TEMINATI257 TL
MESKEN ABONE TEMINATI514,5 TL
ATIKSU ISYERI TEMINATI671,5 TL
INSAAT(INDIRIMLI GRUP) TEMINATI1120,5 TL
INSAAT TEMINATI2241 TL