E-BUSKİ ONLİNE ABONE REHBERİ ÖNERİ & TALEP SU VE ŞEHİR BURSA
DERGİSİ
SU ANALİZ
RAPORLARI
HİZMET NOKTALARI

Atık Su Arıtma Tesisleri

 

DOĞU ATIKSU ARITMA TESİSİ

Bursa Doğu Atıksu Arıtma Tesisi, kentin doğu havzasındaki evsel atıksuların arıtılması amacıyla Küçük Balıklı mevkiinde, 516.619 m2’lik bir alanda kurulmuş, yaklaşık olarak 1.550.000 eşdeğer nüfusa hitap edecek şekilde, ortalama proje debisi 2017 yılı için 240.000 m3/gün ve 2030 yılı için 320.000 m3/gün evsel atıksuyun arıtılmasına hizmet edecek kapasitede iki aşamalı projelendirilmiştir İleri biyolojik arıtma proseslerinin uygulandığı tesislerde, azot ve fosfor giderimi de gerçekleştirilmektedir. Tesis Nisan 2006’da tamamlanarak işletmeye alınmıştır.


Proses Açıklaması
Prosesin amacı, ön arıtma ve biyolojik arıtma ile atıksudaki askıda katı madde, azot ve fosfor gideriminin sağlanmasıdır. Ayrıca oluşan arıtma çamuru belli aşamalardan geçirilerek standartlara uygun bir şekilde bertaraf edilir. Atıksu arıtma prosesi; ön arıtma, biyolojik arıtma (biyolojik fosfor giderimi, azot giderimi, karbon giderimi, son çöktürme) ve çamur arıtımı aşamalarından oluşmaktadır. Arıtma çamuru önce mekanik yoğunlaştırma daha sonra santrifürüj dekantörlerle susuzlaştırma ve son olarak kireç ile stabilizasyon aşamalarından geçirilmektedir
Tesise gelen atıksu için takip edilen parametrelerin 2020 yılı için giriş, çıkış ve limit değerleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.


  

BATI ATIKSU ARITMA TESİSİ

Bursa Batı Atıksu Arıtma Tesisi, kentin batı havzasına ait evsel atıksuların arıtılarak alıcı ortamların kirlenmesini önlemek amacıyla kurulmuştur. Tesis, Özlüce mevkiinde 100.000 m2’lik bir alana kurulmuş olup, yaklaşık 650.000 eşdeğer nüfusun ihtiyacını karşılayacak şekilde projelendirilmiştir. Ortalama proje debisi 2017 yılı için 87.500 m3/gün, 2030 yılı için 175.000 m3/gün evsel atıksu olacak şekilde iki kademeli olarak tasarlanmıştır.
Tesise gelen atıksu, önce fiziksel sonra ileri biyolojik arıtma işlemlerinden geçirilerek karbon, azot ve fosfor giderimi yapılmaktadır.


Proses Açıklaması
Prosesin amacı, ön arıtma ve biyolojik arıtma ile atıksudaki askıda katı madde, azot ve fosfor gideriminin sağlanmasıdır. Ayrıca oluşan arıtma çamuru belli aşamalardan geçirilerek standartlara uygun bir şekilde bertaraf edilir. Atıksu arıtma prosesi; ön arıtma, biyolojik arıtma (biyolojik fosfor giderimi, azot giderimi, karbon giderimi, son çöktürme) ve çamur arıtımı aşamalarından oluşmaktadır. Arıtma çamuru önce mekanik yoğunlaştırma daha sonra santrifürüj dekantörlerle susuzlaştırma ve son olarak kireç ile stabilizasyon aşamalarından geçirilmektedir.
Tesise gelen atıksu için takip edilen parametrelerin 2020 yılı için giriş, çıkış ve limit değerleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

 

 

MUDANYA ATIKSU ARITMA TESİSİ 

  

Mudanya Atıksu Arıtma Tesisi ile batıda Altıntaş doğu'da Kumyaka arasında kalan Mudanya ilçe merkezi ve çevresindeki yerleşim yerlerinin atıksuları toplanarak ileri biyolojik proseslerle arıtılmaktadır. 

Mudanya Atıksu Arıtma Tesisi iki kademe şeklinde inşa edilmiş olup, ilk aşaması 2025 yılında kışın 75.000 kişi ve yazın 138.000 kişi, ikinci aşaması 2036 yılında kışın 95.000 kişi yazın 148.000 kişi için hizmet verecektir. 

Tesis ilk olarak fiziksel sonrasında ileri biyolojik artıma ve Avrupa Birliği Standartlarında çıkış suyu kalitesi sağlayan ultraviyole dezenfeksiyon sistemini kapsayacak şekilde dizayn edilmiştir. Dezenfeksiyon sonrası arıtılmış sular, yüzeysel sulara deşarj edilebileceği gibi tesise entegre edilmiş 540 metre uzunluğunda ve 45 metre derinliğe ulaşan derin deniz deşarj hattı ile alıcı ortama deşarj edilecek şekilde inşaa edilmiştir. 

Tesis Kaba Izgara, Giriş Pompa İstasyonu, İnce Izgara, Kum ve Yağ Tutucu, Biyofosfor Tankı, Havalandırma Havuzu, Geri Devir/Fazla Çamur Pompa İstasyonu, Son Çökeltme Tankı, Ultraviyole Dezenfeksiyon Sistemi, Çamur Depolama ve Yoğunlaştırma Tankı, Çamur Susuzlaştırma ve Koku Giderim ünitelerinden oluşmaktadır. Tesis, 38.125 m²’lik bir alana yerleşmektedir. 

Tesise gelen atıksu için takip edilen parametrelerin 2020 yılı için giriş, çıkış ve limit değerleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

 

   

ORHANGAZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ

Orhangazi İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Bursa Orhangazi İlçesindeki evsel ve endüstriyel kaynaklı atıksuları arıtmak amacıyla inşa edilmiştir. %100 JICA (Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı) Kredisi ile gerçekleştirilmiştir.

Tesis kapasitesi 19.200 m³/gün ve ileri biyolojik atıksu arıtma tesisidir. Adrese dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre tesis hizmet alanına dahil olan mahallelerimizin 2014 yılı toplam nüfusu 74.984 kişidir.

Atıksu Arıtma Tesisi 1. Kademesinin 80.000 kişi'ye, 2. Kademesinin 120.000 kişi'ye hizmet vermesi öngörülmektedir. Tesis kapasite artırımı için çalışmalar başlatılmıştır.

 Proses Bilgileri  

  •   İleri Biyolojik Arıtma yapan Orhangazi Atıksu Arıtma Tesisi uzun havalandırmalı aktif çamur prosesine sahiptir. Anaerobik havuzlarda bakteriler oksijensiz ortamda fosforu bırakırken aerobik ortamda bıraktıkları fosfordan daha fazlasını bünyelerine almakta ve bu şekilde fosfor giderimi sağlanmaktadır.
  •   Uzun havalandırmalı aktif çamur sisteminin aerobik bölümünde bakteriler atıksu içerisindeki karbonlu ve azotlu maddeleri oksitlerken anoksik kısımda ise denitrifikasyon bakterileri nitratı azot gazına dönüştürür. Bu şekilde de sistemden azot uzaklaştırılmaktadır.
  •   Otomasyon sistemi ile bütün ekipmanların yönetilebildiği Orhangazi İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nden çıkan arıtılmış su, tesisten çıkan atıksu, Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Ek-4 tablo 1 ve 2’deki deşarj limitlerine uygun olarak Karsak    Deresi’ne deşarj edilmektedir.

 

GEMLİK ATIKSU ARITMA TESİSİ

 

Gemlik Atıksu Arıtma Tesisi iki kademe şeklinde inşa edilmiştir. İlk aşaması, 2025 yılında kışın 110.000 kişi ve yazın 135.000 kişi, ikinci aşaması 2036 yılında kışın 125.000 kişi yazın 148.000 kişi için hizmet verecektir.

Atıksu arıtma tesisi, AB Kentsel Atıksu Arıtma (91/271 EEC) ve AB Yüzme Suyu (2006/7/EC) standartlarına uygun çıkış suyu kriterlerini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Atıksu arıtma tesisinden çamur AB Arıtma Çamuru Direktifi ile uyumlu şekilde bertaraf edilmektedir. (1986/278/EEC).

Gemlik, Umurbey ve Cihatlı yerleşimlerinden kaynaklanan atıksu mevcut önarıtma tesisinden 6 km’lik terfi hattı ile tesise ulaştırılmaktadır. AB standartlarında arıtılarak dezenfekte edilen atıksu cazibeli olarak 1640 m açıkta ve 40 derinlikte Gemlik Körfezine deşarj edilmektedir.

Tesis Kaba Izgara, Giriş Pompa İstasyonu, İnce Izgara, Kum ve Yağ Tutucu, Biyofosfor Tankı, Havalandırma Havuzu, Geri Devir/Fazla Çamur Pompa İstasyonu, Son Çökeltme Tankı, Ultraviyole Dezenfeksiyon Sistemi, Çamur Depolama ve Yoğunlaştırma Tankı, Çamur Susuzlaştırma ve Koku Giderim ünitelerinden oluşmaktadır. Tesis, 54.053 m²’lik bir alana yerleşmektedir.

Tesise gelen atıksu için takip edilen parametrelerin 2020 yılı için giriş, çıkış ve limit değerleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

 

 

MUSTAFAKEMALPAŞA ATIKSU ARITMA TESİSİ

 

Mustafakemalpaşa Atıksu Arıtma Tesisi Uluabat Gölü'ne giden kirlilik yüklerini azaltmak amacıyla yapılmıştır. 

Tesis; kentsel atıksuların biyolojik prosesler ile arıtıldığı bir tesis olup, kaba, ince ve perfore ızgara, giriş terfi merkezi, giriş debimetresi, kum-yağ tutucu, biyolojik fosfor giderim tankı, havalandırma tankı, son çöktürme tankı, çamur susuzlaştırma üniteleri, SAİS kabini, blower binası, idari bina, yağmursuyu terfi merkezi ünitelerinden oluşmaktadır. 

Çıkış suyu, ülkemiz Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas Alanlar Tebliği uyarınca gereken alıcı ortam deşarj limit değerlerini sağlayacak niteliktedir. 

Tesisin I. Kademesi 2026 yılı için 98.000 kişi, II. Kademesi 2046 yılı için 146.000 kişi'ye hizmet verecek şekilde dizayn ve inşaa edilmiştir. 

Tesisin tüm imalatları tamamlanmış olup Ocak 2018 itibariyle işletme dönemine geçilmiştir.

 

 

NİLÜFER ATIKSU ARITMA TESİSİ

 

Nilüfer Atıksu Arıtma Tesisi, Nilüfer Deresi kenarındaki Osmangazi’de Çağlayan, Ahmetbey, Nilüfer, Aksungur mahalleleri; Nilüfer’de Hasanağa, Görükle, Yolçatı, İrfaniye, Balat, Gökçeköy, Konaklı, Çaylı, Badırga mahalleleri ile Mudanya’da Çağrışan, Bademli, Mürselköy, Akköy, Dedeköy, Küçükyenice, Balabancık, Yaylacık, İpekyayla, Çekrice, Dedeköy Mirzeoba, Orhaniye, Çınarlı, Kaymakoba, Hançerli mahallelerinden kaynaklanan atıksuların arıtılması amacıyla yapılmıştır.

Tesis ilk olarak fiziksel sonrasında ileri biyolojik artıma ve Avrupa Birliği Standartlarında çıkış suyu kalitesi sağlayan Ultraviyole dezenfeksiyon sistemini kapsayacak şekilde dizayn edilmiştir.

Tesise verilen atıksular tekrar kullanılabilir, su haline getirilmek için bir dizi fiziksel, kimyasal ve biyolojik işlemlerden geçmektedir. Tüm bu işlemlerin temel amacı atıksuyun ilk hali olan temiz ve kullanılabilir su haline dönüştürülmesi, çevreye ve insanlara olan/olabilecek zararlı etkilerini minimize edilmesidir.

Nilüfer Atıksu Arıtma Tesisinin 1. Kademesi 2025 yılı için 90.000 kişilik evsel nüfusa göre dizayn ve inşa edilmiştir. Tesisin 2. Kademesi ise 2036 yılı evsel nüfusa göre genişleyecektir.

 

İZNİK BURSA MBR TEKNOLOJİLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ

İznik Atıksu Arıtma Tesisi’nin temel ünitesi membran bioreaktör havuzlarıdır. Tesis içerisinde 4 adet havuz yer almakta olup tesiste toplam 30 adet membran kaseti yer almaktadır. Membran Bioreaktör Sistemi, arıtılmış su ve biyokütlenin filtrasyon ile fiziksel olarak ayrıldığı, askıda büyüme modundaki biyokimyasal oksidasyon, aktif çamur benzeri bir prosestir.Membranların tıkanmasını önlemek için belirli aralıklarla kimyasal yıkama yapılmaktadır. Kimyasal yıkama süresi ortalama 3-4 ay bir şeklindedir. Membranların kimyasal yıkamasında NaOCl (sodyumhipoklorit) kullanılmaktadır.

İznik Atıksu Arıtma Tesisi’nin biyolojik kısmı UCT (University of Capetown) prosesi şeklinde tasarlanmıştır. Bu prosesin avantajı daha yüksek verimli fosfor giderimi gerçekleştirmek için havalandırma tankı yerine anoksik tanktan içsel geri devrin yapılması ile anaerobik havuzdaki anaerobik koşulları bozma etkisini azaltmasıdır.

Çamur Susuzlaştırma Ünitesi; Fazla çamur ise tesisten uzaklaştırılmak üzere çamur stabilizasyon havuzuna alınmaktadır. Burada bir adet karıştırıcı mikser bulunmaktadır. %1,5 Katı Madde yoğunluğuna ulaşan fazla çamur, pompalar yoluyla dekantöre gönderilmektedir. Susuzlaştırmayı kolaylaştırmak için dekantör öncesinde çamur hattına kimyasal şartlandırıcı (polielektrolit) dozlanmakta ve dekantör çıkışında %22 KM yoğunluğuna sahip çamur elde edilmektedir. Elde edilen arıtma çamuru kamyonlarla Doğu Atıksu Arıtma Tesisine taşınır.

İznik Atıksu Arıtma Tesis 1. Kademe 2027 yılı için 59.000 kişinin ve 2 . kademe 2047 yılı için 89.500 kişinin atıksularını arıtmak üzere planlanmıştır.

Tesise gelen atıksu için takip edilen parametrelerin 2020 yılı için giriş, çıkış ve limit değerleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

 

 

KARACABEY ATIKSU ARITMA TESİSİ

 

 Karacabey bölgesindeki atıksularınınarıtılması amacıyla İller Bankası tarafından yapılmış olup 1993 yılında işletmeye alınmıştır. Ön Arıtma , Aerobik ve Fakültatif lagünlerden oluşan tesis Nisan 2014 tarihinden itibaren kurumumuz tarafından işletilmektedir.

Tesis kapasitesi 8500 m³/gün dür.

 

YENİŞEHİR ATIKSU ARITMA TESİSİ

 

YenişehirBelediyesi atıksularının arıtılması amacıyla yapılan tesis projesi İller Bankası A.Ş. tarafından yapılmıştır. %100 İller Bankası Kredisi / İller Bankası A.Ş. ile Yenişehir Belediyesi müşterek kontrollüğünde başlayan iş, 6360 sayılı yasa doğrultusunda İller Bankası A.Ş. kontrollüğünde tamamlanmıştır.

1. Kademe 2028 yılı için 51.500 kişinin ve 2 . kademe 2048 yılı için 74.500 kişinin atıksularını arıtmak üzere planlanmıştır.

İleri Biyolojik Arıtma yapan Yenişehir Atıksu Arıtma Tesisi uzun havalandırmalı aktif çamur prosesine sahiptir. Anaerobik havuzlarda bakteriler oksijensiz ortamda fosforu bırakırken aerobik ortamda bıraktıkları fosfordan daha fazlasını bünyelerine almakta ve bu şekilde fosfor giderimi sağlanmaktadır. Uzun havalandırmalı aktif çamur sisteminin aerobik bölümünde bakteriler atıksu içerisindeki karbonlu ve azotlu maddeleri oksitlerken anoksik kısımda ise denitrifikasyon bakterileri nitratı azot gazına dönüştürür. Bu şekilde de sistemden azot uzaklaştırılmaktadır.

 

 KÜÇÜKKUMLA ATIKSU ARITMA TESİSİ

 

 

  Proje Nüfusu Proje Debisi Tesis Bitiş Tarihi
Küçükkumla AAT 40.000 kişi 5.350 m3/gün Haziran 2018

 

Gemlik Körfezinin kuzeyinde kalan bölgelerde yer alan Küçükkumla, Büyükkumla ve Karacali yerleşimlerinin atksularının arıtılması amacıyla yapılmıştır.


Tesis, ilk olarak fiziksel sonrasında ileri biyolojik artıma ve Avrupa Birliği Standartlarında çıkış suyu kalitesi sağlayan ultraviyole dezenfeksiyon sistemini kapsayacak şekilde dizayn edilmiştir. Tesis, kaba-ince ızgaralar, giriş terfi, kum-yağ tutucu, bio-fosfor tankı, biyolojik reaktör, geri devir ve fazla çamur pompa istasyonu, son çökeltme havuzları, muhtelif filtre yapıları ile yardımcı binalar ve dezenfeksiyon ünitelerinden oluşmaktadır. Tesis toplam 14.096 m² alana yerleşmektedir.


AB standartlarındaki çıkış suyu 1364 mt uzunluğunda yaklaşık 40 m derinlikte 500 mm çaplı HDPE deniz deşarjı hattı ile Marmara Denize deşarj edilecektir.


Tesise gelen atıksu için takip edilen parametrelerin 2020 yılı için giriş, çıkış ve limit değerleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.


 

KURŞUNLU ATIKSU ARITMA TESİSİ

 

 

 

 

Mudanya ve Gemlik ilçe merkezi arasında kalan bölümde yer alan Engürücük, Kumsaz ve Gençali sahili ile  Kurşunlu merkez mahallerinin atıksularının arıtılması amacıyla yapılmıştır.

Kurşunlu Atıksu Arıtma Tesisi iki kademe şeklinde inşa edilmiş olup, ilk aşaması, 2025 yılında kışın 12.000 kişi ve yazın 30.000 kişi, ikinci aşaması 2036 yılında kışın 15.000 kişi yazın 40.000 kişi için hizmet verecektir.

Tesis, ilk olarak fiziksel sonrasında ileri biyolojik artıma ve Avrupa Birliği Standartlarında çıkış suyu kalitesi sağlayan ultraviyole dezenfeksiyon sistemini kapsayacak şekilde dizayn edilmiştir. Tesis, kaba-ince ızgaralar, giriş terfi, kum-yağ tutucu, bio-fosfor tankı, biyolojik reaktör, geri devir ve fazla çamur pompa istasyonu, son çökeltme havuzları, muhtelif filtre yapıları ile yardımcı binalar ve dezenfeksiyon ünitelerinden oluşmaktadır. Tesis toplam 19.220 m²alana yerleşmektedir.

AB standartlarındaki çıkış suyu 728 mt uzunluğunda yaklaşık -40 m derinlikte, 630 mm çaplı HDPE deniz deşarjı hattı ile Marmara Denizine deşarj edilecektir.

Tesise gelen atıksu için takip edilen parametrelerin 2020 yılı için giriş, çıkış ve limit değerleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

 

 

  

 AKÇALAR ATIKSU ARITMA TESİSİ

 

Ramsar Sözleşmesi ile uluslararası sulak alan ilan edilen Uluabat Gölümüzün doğusundaki Gölyazı, Çatalağıl, Karacaoba, Başköy, Akçalar ve Fadıllı yerleşimlerinin atıksularının arıtılması amacıyla yapılmıştır. 

Tesis ilk olarak fiziksel, sonrasında ileri biyolojik ve ultraviyole dezenfeksiyon arıtma ile Avrupa Birliği Standartlarında çıkış suyu kalitesi sağlayacak ve 25.000 kişiye hizmet edecek şekilde dizayn edilmiştir. 

Gölyazı’dan 3 terfi merkezi, Akçalar merkezde 1 terfi merkezi ve Fadıllı’da 1 terfi merkezi ile atıksular tesise ulaştırılmaktadır. Ayrıca yapılan tüm bu yatırımlar ile gölün kirlenmesinin önüne geçilecek olup arıtılmış ve dezenfekte edilmiş su ile gölün florasına, faunasına ve su döngüsüne büyük bir katkı sağlanacaktır.

 

 

ORHANELİ ATIKSU ARITMA TESİSİ 

 

Orhaneli ilçesi atıksularının arıtılması amacıyla tesis projesi, İller Bankası A.Ş. tarafından yapılmıştır: Finansman: %50 Hibe (Sukap) - %50 İller Bankası Kredisi / İller Bankası A.Ş. ile Orhaneli Belediyesi müşterek kontrollüğünde başlayan işin 6360 sayılı yasa doğrultusunda İller Bankası A.Ş. ile BUSKİ Genel Müdürlüğü müşterek kontrollüğünde yapımı tamamlanmıştır. Tesis kapasitesi 1000 m³/gün ve ileri biyolojik atıksu arıtma tesisidir. 2015 yılı Ocak ayında devreye alınarak işletme ve bakım dönemine geçilmiştir.   Tesis, Bursa İli Orhaneli İlçesinin evsel atıksularının arıtılarak alıcı ortamların kirletilmesinin önlenmesi amacını taşımakta ve 10.000 E.N. hizmet vermektedir.

 

 

 KİRAZLI PAKET ATIKSU ARITMA TESİSİ 

 

BUSKİ Genel Müdürlüğü'nce Doğancı Barajı havzasındaki en fazla nüfusa sahip yerleşim alanı olan Kirazlı Mahallesi'nden kaynaklı evsel nitelikli atıksuların arıtılması ve içme suyu baraj havzasındaki su kalitesinin bozulmasının önüne geçmek amacıyla söz konusu mahallede karbon gideriminin yanında azot ve fosfor giderimi de yapacak ileri arıtma teknolojilerinden Membran Bio-Reaktör Prosesine sahip 100 m³/gün kapasiteli ileri biyolojik paket atıksu arıtma tesisidir.

 

PAKET VE DOĞAL ARITMALARIN LİSTESİ