Çerez İzinleri: BUSKİ’ye ait internet siteleri/mobil uygulamaları/mobil internet sitelerini kullanarak çerezlerin Politika kapsamında uyumlu şekilde kullanılmasına onay vermiş olursunuz. Elektronik cihazınızda Çerez uygulamalarımızı kabul etmek istemiyorsanız Çerez uygulamasını reddedebilirsiniz. Çerezleri reddetmeniz durumunda internet sitemiz veya mobil uygulamalarımız gerektiği gibi çalışmayabilir veya talep ettiğiniz hizmetlerin sunulması sırasında aksaklıklara neden olabilir. Daha fazla bilgi için tıklayın.
E-BUSKİ ABONE REHBERİ ALO 185
444 5 185
WHATSAPP
0516 16 78 185
SU ANALİZ RAPORLARI OTOMATİK ÖDEME VEZNELERİ

Mesken Abone Teminatı323,50 TL
Atıksu Mesken Teminatı64,50 TL
Atıksu Mesken Teminatı71,50 TL
İşyeri/İnşaat Teminatı391,50 TL
İşyeri/İnşaat Teminatı1.186,00 TL
Atıksu İşyeri/İnşaat Teminatı339,00 TL
GAZI SEHIT DUL YETIM VE ENGELLI TEMINATI161,50 TL
INSAAT MESKEN ENGELLI TEMINATI593,00 TL
INSAAT(INDIRIMLI GRUP) TEMINATI593,00 TL
999,50 TL

Abone Rehberi - Abonelik

BİR MÜLKÜ SATIN ALIRKEN VEYA KİRALARKEN, SU SAYACININ ÜZERİNDEKİ ENDEKSİ TESPİT EDEREK, SU BORCUNUN BULUNUP BULUNMADIĞINI ARAŞTIRINIZ.

Bir mülkün satın alınmasında veya kiralanmasında, aşağıda belirtilen evraklarla başvuruda bulunulması gerekmektedir.*Mal Sahibi İse Tapu (Aslı ve Fotokopisi)
*Kiracı İse; Kira Sözleşmesi Fotokopisi
-Eski Su Faturası veya Abone Numarası 
-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
-DASK Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi
-Tüzel Kişilik ise; İmza Sirküsü

* Şehit - Gazi yakınlarına ve % 40  Üzeri Engelli raporu olan abonelere durumlarını belgelemeleri halinde teminat -su ücretinde %50 indirim yapılmaktadır.

KONUT ve İŞYERLERİ İÇİN;


- Yapı Kullanma İzni Belgesi (Belediyeden Onaylı)
- Tapu Fotokopisi, 
- Kimlik Fotokopisi
- DASK Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi,
- Bağlı Bulunduğunuz Belediyenin Numarataj Bürosundan Alınacak Kapı No ve Bina Kodu Belgesi
- Tüzel Kişilik ise; İmza Sirküsü

 

İNŞAAT MESKEN İÇİN;

- Tapu Fotokopisi, 
- Kimlik Fotokopisi
- DASK Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi,
- Kiracı ise; Kira Kontratı.

İNŞAATLAR İÇİN :

- Tapu Fotokopisi
- İnşaat Ruhsatı (Aslı Gibidir Islak İmzalı)
- Kimlik Fotokopisi
- Bağlı Bulunduğunuz Belediyenin Numarataj Bürosundan Alınacak Kapı No ve Bina Kodu Belgesi
- Tüzel Kişilik ise; İmza Sirküsü

* Şehit - Gazi yakınlarına ve % 40  Üzeri Engelli raporu olan abonelere durumlarını belgelemeleri halinde teminat -su ücretinde %50 indirim yapılmaktadır.


Yukarıda belirtilen evraklar hazırlanıp abonelik müracaatı yapıldıktan sonra tesisatın verilen şemaya göre hazırlanması ve yapılan keşif işleminden sonra keşif sonucuna göre abonelik bedeli yatırılmasına müteakip sözleşme imzalanması gerekmektedir.

Not : Bağlı bulunduğunuz ilçe Abone Şefliklerine müracaat etmeniz gerekmektedir.

 

Kurumumuzun merkezine veya şubelerine "Kimlik Fotokopisi , İBAN Numarası" ile "Abonelik Sonlandırma Dilekçesi" vermeniz gerekmektedir. Abonelik Sonlandırma Dilekçesini şubelerimizden temin edebilirsiniz.

Kuyu Suyu açma ve kapama yetkisi DSİ Genel Müdürlüğüne aittir. DSİ den izin alınarak açılan kuyular için BUSKİ tarafından atıksu aboneliği yapılmaktadır. 

BUSKİ’ ye ait su şebekesi haricinde kuyu, kaptaj havuz vb tesislerden veya tankerle yer altı ve yüzeysel suları temin ederek deşarj edenler, BUSKİ’ nin kanalizasyon ve kullanılmış suların uzaklaştırma hizmetlerinden (vidanjör hizmeti vb) faydalananlar ile nihai bertaraf hizmetlerini (Arıtma vb) alanlar, alacak olanlar tükettikleri kadar suyu kirleteceklerinden BUSKİ ile Kullanılmış Suların Uzaklaştırılmasına ilişkin Atıksu Abonelik Sözleşmesi yapmak: bunların nihai bertarafı ve uzaklaştırılması için “Kullanılmış Suların Uzaklaştırma Bedelini” ödemek mecburiyetindedirler.

              Atıksu Abonelik Sözleşmesi yapmadan kanalizasyon şebekesinden faydalananlar, nihai bertaraf hizmeti verilenler ve verilecek olanlar tespit edildiğinden, haklarında hemen tutanak tanzim edilir. Bu tutanakta kaçak ve usulsüz bağlantının şekli, ölçülen su miktarı, kaçak ve usulsüz kullanımının süresi; sayaçlı kullanım ise sayaca müdahale olup olmadığı vb. bilgiler ayrıntılı olarak kaydedilir. Tutanak 3 suret olarak hazırlanır. İlgilinin de imzası alınarak bir suret ilgiliye bırakılır. İlgilinin bulunmaması veya imzadan imtina etmesi halinde tutanak üzerinde bu durum belirtilmek suretiyle denetlenen yere bırakılır. Bu şekilde düzenlenen ve bırakılan tutanak bildirim yerine geçerlidir. Bu sebeple hakkında tutanak tanzim edilenler 7 gün içinde BUSKİ’ ye müracaat ederek atıksu aboneliği tesis etmek ve tahakkuk edecek bedeli ödemek mecburiyetindedirler. Süre sonunda abonelik tesis etmeyenler hakkında resen işlem yapılır. 

 

HANE  SAYISI DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN :

- Tapu Fotokopisi
-  Kimlik Fotokopisi
*Hane Sayısı Değişikliği Sadece Meskenler İçin Yapılmaktadır.

yukarıda belirtilen evraklar hazırlanıp abonelik müracaatı yapıldıktan  sonra keşif sonucuna göre abonelik bedeli yatırılmasına müteakip sözleşme imzalanması gerekmektedir.

KANAL KOTU

Yeni yapılacak yapıların Kanal Kotu işlemleri; Merkez ilçelerde (Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer) İşletmeler 1. Bölge Daire Başkanlığı Kanalizasyon Bakım Onarım Şube Müdürlüğü diğer ilçelerde BUSKİ ilçe Şube Müdürlükleri tarafından yerine getirilmektedir.

Teknolojik gelişmelerden faydalanılması ve elektronik iletişimin daha etkin ve verimli kullanılması için kanal kotu talebinde bulunan yapı ruhsat sahiplerine veya yapının mimari proje yetkilisine, yapının yapılacağı adresin civarındaki Genel Müdürlüğümüze ait altyapı hatlarına ait bilgi ve belgelerin e-posta yolu ile ilgililere gönderilerek paylaşılması durumunda, zaman ve iş gücünden tasarruf sağlanacağı gibi iş ve işlemlerinde daha kısa sürede sonuçlanacağı kanaatine varılmıştır.

 Bu nedenle Kanal Kotu taleplerinin e-posta yoluyla alınması ve gerekli cevabın da e-posta yolu ile verilmesi için aşağıda belirtilen belgelerin kanalkotu@buski.gov.tr adresine konusu “Kanal Kotu” olarak yazılarak gönderilmesi gerekmektedir.

 

E-postaya eklenmesi gereken belgeler:

            1) Kanal Durum Belgesi dilekçesi

            2) Tapu Senedi (Fotokopisi)

            3) Kotlu Kroki (Fotokopisi) (Coğrafi kotları içeren ve 0,00 noktası belirtilmiş şekilde olacak.)

 

Not: E-posta ile başvurularda; Kurumumuza ödenmesi gereken 'Kanal Kotu Belgesi' ve 'Altyapı Uygunluk Görüşü Belgesi' bedelleri, proje onayı esnasında ruhsat sahibinden tahsil edilecektir.