Çerez İzinleri: BUSKİ’ye ait internet siteleri/mobil uygulamaları/mobil internet sitelerini kullanarak çerezlerin Politika kapsamında uyumlu şekilde kullanılmasına onay vermiş olursunuz. Elektronik cihazınızda Çerez uygulamalarımızı kabul etmek istemiyorsanız Çerez uygulamasını reddedebilirsiniz. Çerezleri reddetmeniz durumunda internet sitemiz veya mobil uygulamalarımız gerektiği gibi çalışmayabilir veya talep ettiğiniz hizmetlerin sunulması sırasında aksaklıklara neden olabilir. Daha fazla bilgi için tıklayın.
E-BUSKİ ABONE REHBERİ ALO 185
444 5 185
WHATSAPP
0516 16 78 185
SU ANALİZ RAPORLARI OTOMATİK ÖDEME VEZNELERİ

Hamitler Katı Atık Süzüntü Suyu Arıtma Tesisi

20 milyon ton nihai depolama kapasitesiyle 2025 yılına kadar hizmet vermesi planlanan Bursa Büyükşehir Belediyesi Hamitler Katı Atık Depolama Sahasından kaynaklanan ve yüksek kirlilik yüküne sahip katı atık süzüntü sularının arıtılarak toprağın, yeraltı ve yüzey sularının kirlenmesinin önlenmesi amacıyla tesis kurulmuştur. Katı atık süzüntü suyu arıtma tesisinde arıtılan süzüntü suyu kanalizasyon sistemi ile Batı Atıksu Arıtma Tesisine iletilerek tekrar arıtmaya tabii tutulmaktadır. Birinci aşama, 2004 yılında tamamlanmış olup, işletme halindedir.
 

YATIRIM VE İŞLETME MALİYETLERİ

  HAMİTLER SÜZÜNTÜ SUYU ARITMA TESİSİ
İNŞAAT İŞLERİ 2,1 Milyon YTL+ 761 Bin €
TEST İŞLETME 338 Bin YTL+ 4.662 €
     İŞLETME BAKIM 1,1 Milyon YTL+ 9.702 €
TOPLAM 3,5 Milyon YTL + 775.364 €
Tesis inşaat işleri; sözleşme bedelinin % 107,94 oranıyla tamamlanmıştır.
 

KAPASİTE VE KİRLİLİK YÜKLERİ :

Arıtma tesisi; 2020 yılı için  500 m3/gün,  2030 yılı için 1000 m3/gün süzüntü suyunun arıtılmasını sağlayacak kapasitede , iki aşamalı olarak projelendirilmiştir. Süzüntü suyu arıtma tesisinin projelendirilmesinde aşağıdaki kirlilik yükleri esas alınmıştır.

Parametre Konsantrasyon (mg/L)
BOİ5 15.000
KOİ 30.000
AKM 1.500

ÇIKIŞSUYU STANDARTLARI

Süzüntü suyu arıtma tesisinden çıkacak arıtılmış su kanalizasyon sistemiyle Batı Atıksu Arıtma Tesisine iletilecektir. Arıtılan suyun  aylık KOI değer ortalaması 3000 mg/lt, en yüksek ardışık 3 günlük çıkış suyu ortalamasının da 3200 mg/lt ‘yi geçmemesi hedeflenmektedir. 

HAMİTLER KATI ATIK SÜZÜNTÜ SUYU ARITMA TESİSİ PROSES ÖZELLİKLERİ

Hamitler Katı Atık Süzüntü Suyu Arıtma Tesisi 3 kademeli biyolojik arıtma ve çamur susuzlaştırma ünitelerinden oluşmaktadır.

1. Giriş hattının asitle yıkanması ve nötralizasyon ünitesi Çöp süzüntü suyunun özelliğinden dolayı hat içinde zamanla taşlaşma vs. sorunlar yaşanabilir. Hattın asit ile yıkanabilmesi için bu ünite  projelendirilmiştir ve tesis giriş hattı iki adet 300 mm PVC borudan yapılmıştır.(yıkama anı için yedekli)
-  Yıkama sistemi pompajla gerçekleştirilmektedir.
- Yıkama işlemi bittikten sonra hat içindeki su, nötralizasyon tankına alınıp burada nötralize edildikten sonra, giriş pompa istasyonuna verilmektedir. 

2. Giriş pompa istasyonu Bu ünitede, çöp süzüntü suyu dalgıç pompalar ile tesise terfi ettirilmektedir.

3. Havalandırma (aerobik) havuzları Bu ünitede, atıksu yüzeysel havalandırıcılar ile havalandırılarak, atıksudaki organik kirliliğin büyük bir bölümünün arıtılması gerçekleşmektedir.

4. Fakültatif  havuzlar 

Bu ünitede, iki ayrı proses gerçekleşmektedir.
- Su derinliği 6 m olan bu havuzlarda ,
* Üstteki 3 m’ lik bölüm havalandırma havuzu prensibinde hizmet etmektedir.
* Alttaki 3 m’ lik bölüm ise çamurun çürütülmesi (havasız ortamda) amacına hizmet edecektir
- Havalandırma, yüzeysel havalandırıcılar (aeratörler) ile sağlanmaktadır. 
- Tabanda belirli sürede ve miktarda oluşan çürümüş çamur, havuz üzerinde dubalı bir sisteme bağlı yüzen çamur pompaları ile çamur susuzlaştırma ünitelerine gönderilir.
 
5. Ardışık kesikli reaktörler 

Bu ünite prosesin son aşamasıdır. Burada, önceki kademelerde büyük oranda arıtılmış suyun istenilen çıkış suyu kriterlerine uygun hale getirilmesi sağlanmaktadır. AKR’lerde havalandırma ve çökelme işlemleri ardışık olarak aynı havuz içinde gerçekleştirilmektedir. 
-   Reaktörlere hava (Biyolojik ortam için gerekli oksijen kaynağı) blowerler ve difüzörlerle sağlanmaktadır. 
-  Arıtılmış su buradan alınıp, debisi ölçülerek, deşarj hattı ile Geçit pompa istasyonuna, oradan da Batı Atıksu arıtma tesisine iletilmektedir.
- Tank tabanında oluşan çamur,  dalgıç çamur pompaları ile çürütülmek üzere havalandırma havuzlarına iletilmektedir.   
 
6. Çamur susuzlaştırma  üniteleri Fakültatif havuz tabanındaki çamur, yüzer çamur pompalar ile çamur dengeleme tankına iletilir.
  1. Çamur tankında venturi mikser ile karışım sağlanarak çökelme önlenir, çamurun homojen hale getirilmesi  ve  karışım sırasında kazandığı oksijen ile daha stabil olması sağlanır.
  2. Çamur, belt pres besleme pompaları vasıtasıyla dengeleme tankından alınıp belt-pres’e iletilir.
  3. Çamur belt-pres’e iletilmeden önce polimer ile karıştırılır.
  4. Belt-Pres’den çıkan  % 20 oranında katı madde içeren çamur keki,  çamur susuzlaştırma yapısından konveyor sistemi ile çıkartılır ve depolama sahasına gönderilir. 
7. Trafo Binası Trafo binasında; tesisin ihtiyacı olan gücü karşılamak için biri yedek olmak üzere 2 adet 34.5 kV/ 0.4kV 630 kVA transformatör, giriş, ölçü, çıkış orta gerilim hücreleri, alçak gerilim çıkış panoları ve orta gerilim panolarının DC kumanda gerilimini sürekli temin eden akü-redresör panosu bulunmaktadır.