BUSKİ Genel Müdürlüğü - Abonelik

load load load
BUSKİ
BUSKİ

Mesken Abone Teminatı213,50 TL
Atıksu Mesken Teminatı28,00 TL
İşyeri/İnşaat Teminatı774,00 TL
Atıksu İşyeri/İnşaat Teminatı221,00 TL
GAZI SEHIT DUL YETIM VE ENGELLI TEMINATI107,00 TL

Abone Rehberi - Abonelik

BİR MÜLKÜ SATIN ALIRKEN VEYA KİRALARKEN, SU SAYACININ ÜZERİNDEKİ ENDEKSİ TESPİT EDEREK, SU BORCUNUN BULUNUP BULUNMADIĞINI ARAŞTIRINIZ.

Bir mülkün satın alınmasında veya kiralanmasında, aşağıda belirtilen evraklarla başvuruda bulunulması gerekmektedir.*Mal Sahibi İse Tapu (Aslı ve Fotokopisi)
*Kiracı İse; Kira Sözleşmesi Fotokopisi
-Eski Su Faturası veya Abone Numarası 
-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
-DASK Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi
-Tüzel Kişilik ise; İmza Sirküsü

* Şehit - Gazi yakınlarına ve % 40  Üzeri Engelli raporu olan abonelere durumlarını belgelemeleri halinde teminat -su ücretinde %50 indirim yapılmaktadır.

KONUT ve İŞYERLERİ İÇİN;


- Yapı Kullanma İzni Belgesi (Belediyeden Onaylı)
- Tapu Fotokopisi, 
- Kimlik Fotokopisi
- DASK Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi,
- Bağlı Bulunduğunuz Belediyenin Numarataj Bürosundan Alınacak Kapı No ve Bina Kodu Belgesi
- Tüzel Kişilik ise; İmza Sirküsü

İNŞAATLAR İÇİN :

- Tapu Fotokopisi
- İnşaat Ruhsatı (Aslı Gibidir Islak İmzalı)
- Kimlik Fotokopisi
- Bağlı Bulunduğunuz Belediyenin Numarataj Bürosundan Alınacak Kapı No ve Bina Kodu Belgesi
- Tüzel Kişilik ise; İmza Sirküsü

* Şehit - Gazi yakınlarına ve % 40  Üzeri Engelli raporu olan abonelere durumlarını belgelemeleri halinde teminat -su ücretinde %50 indirim yapılmaktadır.


Yukarıda belirtilen evraklar hazırlanıp abonelik müracaatı yapıldıktan sonra tesisatın verilen şemaya göre hazırlanması ve yapılan keşif işleminden sonra keşif sonucuna göre abonelik bedeli yatırılmasına müteakip sözleşme imzalanması gerekmektedir.

Not : Bağlı bulunduğunuz ilçe Abone Şefliklerine müracaat etmeniz gerekmektedir.

 

Kurumumuzun merkezine veya şubelerine "Kimlik Fotokopisi , İBAN Numarası" ile "Abonelik Sonlandırma Dilekçesi" vermeniz gerekmektedir. Abonelik Sonlandırma Dilekçesini şubelerimizden temin edebilirsiniz.

Kuyu Suyu açma ve kapama yetkisi DSİ Genel Müdürlüğüne aittir. DSİ den izin alınarak açılan kuyular için BUSKİ tarafından atıksu aboneliği yapılmaktadır. 

BUSKİ’ ye ait su şebekesi haricinde kuyu, kaptaj havuz vb tesislerden veya tankerle yer altı ve yüzeysel suları temin ederek deşarj edenler, BUSKİ’ nin kanalizasyon ve kullanılmış suların uzaklaştırma hizmetlerinden (vidanjör hizmeti vb) faydalananlar ile nihai bertaraf hizmetlerini (Arıtma vb) alanlar, alacak olanlar tükettikleri kadar suyu kirleteceklerinden BUSKİ ile Kullanılmış Suların Uzaklaştırılmasına ilişkin Atıksu Abonelik Sözleşmesi yapmak: bunların nihai bertarafı ve uzaklaştırılması için “Kullanılmış Suların Uzaklaştırma Bedelini” ödemek mecburiyetindedirler.

              Atıksu Abonelik Sözleşmesi yapmadan kanalizasyon şebekesinden faydalananlar, nihai bertaraf hizmeti verilenler ve verilecek olanlar tespit edildiğinden, haklarında hemen tutanak tanzim edilir. Bu tutanakta kaçak ve usulsüz bağlantının şekli, ölçülen su miktarı, kaçak ve usulsüz kullanımının süresi; sayaçlı kullanım ise sayaca müdahale olup olmadığı vb. bilgiler ayrıntılı olarak kaydedilir. Tutanak 3 suret olarak hazırlanır. İlgilinin de imzası alınarak bir suret ilgiliye bırakılır. İlgilinin bulunmaması veya imzadan imtina etmesi halinde tutanak üzerinde bu durum belirtilmek suretiyle denetlenen yere bırakılır. Bu şekilde düzenlenen ve bırakılan tutanak bildirim yerine geçerlidir. Bu sebeple hakkında tutanak tanzim edilenler 7 gün içinde BUSKİ’ ye müracaat ederek atıksu aboneliği tesis etmek ve tahakkuk edecek bedeli ödemek mecburiyetindedirler. Süre sonunda abonelik tesis etmeyenler hakkında resen işlem yapılır. 

 

HANE  SAYISI DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN :

- Tapu Fotokopisi
-  Kimlik Fotokopisi
*Hane Sayısı Değişikliği Sadece Meskenler İçin Yapılmaktadır.

yukarıda belirtilen evraklar hazırlanıp abonelik müracaatı yapıldıktan  sonra keşif sonucuna göre abonelik bedeli yatırılmasına müteakip sözleşme imzalanması gerekmektedir.