BUSKİ Genel Müdürlüğü - Abonelik

load load load
BUSKİ
BUSKİ

Mesken Abone Teminatı223,50 TL
Atıksu Mesken Teminatı29,50 TL
İşyeri/İnşaat Teminatı810,00 TL
Atıksu İşyeri/İnşaat Teminatı231,50 TL
810,00 TL
GAZI SEHIT DUL YETIM VE ENGELLI TEMINATI112,00 TL
231,50 TL

Abone Rehberi - Abonelik

BİR MÜLKÜ SATIN ALIRKEN VEYA KİRALARKEN, SU SAYACININ ÜZERİNDEKİ ENDEKSİ TESPİT EDEREK, SU BORCUNUN BULUNUP BULUNMADIĞINI ARAŞTIRINIZ.

Bir mülkün satın alınmasında veya kiralanmasında, aşağıda belirtilen evraklarla başvuruda bulunulması gerekmektedir.


MAL SAHİBİ İSE :

Tapu (aslı ve fotokopisi)
Nüfus Cüzdanı fotokopisi (önlü arkalı)
T.C. Kimlik numarası
Eski su faturası veya abone numarası
DASK Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi


KİRACI İSE :

Kira Sözleşmesi
Nüfus Cüzdanı fotokopisi (önlü arkalı)
T.C. Kimlik numarası
Eski su faturası veya abone numarası
DASK Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi
Tüzel kişilik ise; imza sirküsü

KONUTLAR İÇİN;


- Yapı kullanma izni belgesi (belediyeden onaylı) veya kat mülkiyeti tapusu, kimlik  (T.C. Kimlik Numaralı),
- Üzerinde T.C. Kimlik numarası bulunan Nüfus cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı),
- DASK Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi,
- Bağlı Bulunduğunuz Belediyenin Numarataj bürosundan alınacak kapı no ve bina kodu belgesi

yukarıda belirtilen evraklar hazırlanıp abonelik müracaatı yapıldıktan sonra tesisatın verilen şemaya göre hazırlanması ve yapılan keşif işleminden sonra keşif sonucuna göre abonelik bedeli yatırılmasına müteakip sözleşme imzalanması gerekmektedir.

Not : Bağlı bulunduğunuz ilçe Abone Şefliklerine müracaat etmeniz gerekmektedir.

 

Kurumumuzun merkezine veya şubelerine "Kimlik Fotokopisi" ile "Abonelik Sonlandırma Dilekçesi" vermeniz gerekmektedir. Abonelik Sonlandırma Dilekçesini şubelerimizden temin edebilirsiniz.

Kuyu Suyu açma ve kapama yetkisi DSİ Genel Müdürlüğüne aittir. DSİ den izin alınarak açılan kuyular için BUSKİ tarafından atıksu aboneliği yapılmaktadır. 

BUSKİ’ ye ait su şebekesi haricinde kuyu, kaptaj havuz vb tesislerden veya tankerle yer altı ve yüzeysel suları temin ederek deşarj edenler, BUSKİ’ nin kanalizasyon ve kullanılmış suların uzaklaştırma hizmetlerinden (vidanjör hizmeti vb) faydalananlar ile nihai bertaraf hizmetlerini (Arıtma vb) alanlar, alacak olanlar tükettikleri kadar suyu kirleteceklerinden BUSKİ ile Kullanılmış Suların Uzaklaştırılmasına ilişkin Atıksu Abonelik Sözleşmesi yapmak: bunların nihai bertarafı ve uzaklaştırılması için “Kullanılmış Suların Uzaklaştırma Bedelini” ödemek mecburiyetindedirler.

              Atıksu Abonelik Sözleşmesi yapmadan kanalizasyon şebekesinden faydalananlar, nihai bertaraf hizmeti verilenler ve verilecek olanlar tespit edildiğinden, haklarında hemen tutanak tanzim edilir. Bu tutanakta kaçak ve usulsüz bağlantının şekli, ölçülen su miktarı, kaçak ve usulsüz kullanımının süresi; sayaçlı kullanım ise sayaca müdahale olup olmadığı vb. bilgiler ayrıntılı olarak kaydedilir. Tutanak 3 suret olarak hazırlanır. İlgilinin de imzası alınarak bir suret ilgiliye bırakılır. İlgilinin bulunmaması veya imzadan imtina etmesi halinde tutanak üzerinde bu durum belirtilmek suretiyle denetlenen yere bırakılır. Bu şekilde düzenlenen ve bırakılan tutanak bildirim yerine geçerlidir. Bu sebeple hakkında tutanak tanzim edilenler 7 gün içinde BUSKİ’ ye müracaat ederek atıksu aboneliği tesis etmek ve tahakkuk edecek bedeli ödemek mecburiyetindedirler. Süre sonunda abonelik tesis etmeyenler hakkında resen işlem yapılır. 

 

İNŞAATLAR İÇİN :

- Tapu 
- İnşaat Ruhsatı (Aslı Gibidir Islak İmzalı)
- Üzerinde T.C. Kimlik numarası bulunan Nüfus cüzdanı
- Bağlı Bulunduğunuz Belediyenin Numarataj bürosundan alınacak kapı no ve bina kodu belgesi

yukarıda belirtilen evraklar hazırlanıp abonelik müracaatı yapıldıktan  sonra keşif sonucuna göre abonelik bedeli yatırılmasına müteakip sözleşme imzalanması gerekmektedir.