Çerez İzinleri: BUSKİ’ye ait internet siteleri/mobil uygulamaları/mobil internet sitelerini kullanarak çerezlerin Politika kapsamında uyumlu şekilde kullanılmasına onay vermiş olursunuz. Elektronik cihazınızda Çerez uygulamalarımızı kabul etmek istemiyorsanız Çerez uygulamasını reddedebilirsiniz. Çerezleri reddetmeniz durumunda internet sitemiz veya mobil uygulamalarımız gerektiği gibi çalışmayabilir veya talep ettiğiniz hizmetlerin sunulması sırasında aksaklıklara neden olabilir. Daha fazla bilgi için tıklayın.
E-BUSKİ ABONE REHBERİ ALO 185
444 5 185
SU ANALİZ RAPORLARI OTOMATİK ÖDEME VEZNELERİ

Doğu Atık Su Arıtma Tesisi

Bursa Doğu Atıksu Arıtma Tesisi, kentin doğu havzasındaki evsel atıksuların arıtılması amacıyla Küçük Balıklı mevkiinde, 250.000 m2’lik bir alanda kurulmuş, yaklaşık olarak 1.550.000 eşdeğer nüfusa hitap edecek şekilde, ortalama proje debisi 2017 yılı için 240.000 m3/gün ve 2030 yılı için 320.000 m3/gün evsel atıksuyun arıtılmasına hizmet edecek kapasitede iki aşamalı projelendirilmiştir İleri biyolojik arıtma proseslerinin uygulandığı tesislerde, azot ve fosfor giderimi de gerçekleştirilmektedir. Tesis Nisan 2006’da tamamlanarak işletmeye alınmıştır. 
 

YATIRIM VE İŞLETME MALİYETLERİ

  DOĞU ATIKSU ARITMA TESİSİ
İNŞAAT İŞLERİ 33,5 Milyon YTL + 10,8 Milyon €
TEST İŞLETME 2,5 Milyon YTL + 50.400 €
İŞLETME BAKIM 12,5 Milyon YTL + 107.226 €
TOPLAM 48,5 Milyon YTL + 11 Milyon €
Tesis inşaat işleri ; sözleşme bedelinin % 100,48 oranıyla tamamlanmıştır.
 

KAPASİTE VE KİRLİLİK YÜKLERİ :

    Doğu Atıksu Arıtma Tesisi
(D.A.A.T.)
Parametre Birim 2. Kademe 3. Kademe
Ortalama Proje Debisi(Kuru Hava) m3 /gün 240.000 320.000
Kuru Hava Pik Debisi m3 /gün 351.200 468.300
Yağışlı Hava Pik Debisi m3 /gün 597.500 796.600
BOİ5 kg/gün 64.000 85.300
AKM kg/gün 64.000 85.300
Amonyak (N olarak) kg/gün 10.800 14.400
Fosfor (P olarak) kg/gün 2.640 3.520
Not : II. Kademe değerleri, Bursa ilinin 2017 yılı, III. Kademe değerleri ise 2030 yılı nüfus projeksiyonuna uygun olarak hesaplanmış kapasiteyi karşılayacak şekilde belirlenmiştir. 
 

ÇIKIŞ SUYU STANDARTLARI

  Arıtma tesislerinden çıkacak arıtılmış su, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve Avrupa Birliği Standartlarına da uygun olan aşağıdaki maksimum konsantrasyonlara ve minimum giderim verimine uygun olacaktır.

Parametre
Konsantrasyon (mg/lt) Min.Giderim Verimi (%)
Biyokimyasal oksijen ihtiyacı ( BOİ5 ) 25* 70-90
Kimyasal oksijen ihtiyacı ( KOİ ) 125* 75
Toplam askıda katı madde 35* 90
Toplam azot ( N olarak ) 10*  
Toplam fosfor (P olarak ) 3  
Not: * Avrupa Topluluğu Konseyinin 21.05.1991 tarih ve 91/271/EEC sayılı direktifi
 

DOĞU ATIKSU ARITMA TESİSİ PROSES ÖZELLİKLERİ

II. Kademe Doğu Atıksu Arıtma Tesisi karbon ile birlikte azot ve fosfor giderimini de içeren ve stabil çamur üreten uzun havalandırmalı aktif çamur prosesidir. Arıtma çamuru mekanik olarak susuzlaştırıldıktan sonra kireçlenerek depolanacaktır.
 
1. Tesise Giriş Taşkın savağı ve ızgarasından geçerek giriş yapısına gelen atıksu ön arıtma tesislerinde fiziksel olarak arıtıldıktan sonra selektör tankına gider ve biyolojik arıtım süreci başlar . Aşırı yağışlar nedeniyle, Nilüfer Çayında taşkın olması, tesise atıksuyun fazla gelmesi (yağmur suyu nedeniyle) veya tesiste bakım, onarım gerekmesi durumunda, atıksuyun tesise alınmadan deşarj/by-pass edilmesinin gerektiği durumlarda ;
  1. Atıksu, taşkın savağı ve ızgarasından savaklanarak, yaklaşık 600 m uzunluğundaki iki adet 2500 x 1750 mm iç ölçülü box (kutu kesit) ile taşkın pompa istasyonuna ulaşır ve buradan dere kotuna bağlı olarak cazibeli veya pompalar ile deşarj edilir.
  2. Atıksu, taşkın savağı ve ızgarasından geçerek giriş yapısına gelir, 1. Kademe burgulu pompalar ile terfi edilir ve bu kademeden Ø 2000 mm çelik boru ile (arıtım sürecine başlanmadan) dereye cazibeli deşarj edilir.
2. Ön Arıtma İki kademeli burgulu pompalar, ızgara, kum tutucu, ve debi ölçüm ünitelerinden oluşmaktadır.