Çerez İzinleri: BUSKİ’ye ait internet siteleri/mobil uygulamaları/mobil internet sitelerini kullanarak çerezlerin Politika kapsamında uyumlu şekilde kullanılmasına onay vermiş olursunuz. Elektronik cihazınızda Çerez uygulamalarımızı kabul etmek istemiyorsanız Çerez uygulamasını reddedebilirsiniz. Çerezleri reddetmeniz durumunda internet sitemiz veya mobil uygulamalarımız gerektiği gibi çalışmayabilir veya talep ettiğiniz hizmetlerin sunulması sırasında aksaklıklara neden olabilir. Daha fazla bilgi için tıklayın.
E-BUSKİ ABONE REHBERİ ALO 185
444 5 185
WHATSAPP
0516 16 78 185
SU ANALİZ RAPORLARI OTOMATİK ÖDEME VEZNELERİ

Atık Su Arıtma Tesisleri


 

 

DOĞU ATIKSU ARITMA TESİSİ

Bursa Doğu Atıksu Arıtma Tesisi, kentin doğu havzasındaki evsel atıksuların arıtılması amacıyla Küçük Balıklı mevkiinde, 516.619 m2’lik bir alanda kurulmuş, yaklaşık olarak 1.550.000 eşdeğer nüfusa hitap edecek şekilde, ortalama proje debisi 2017 yılı için 240.000 m3/gün ve 2030 yılı için 320.000 m3/gün evsel atıksuyun arıtılmasına hizmet edecek kapasitede iki aşamalı projelendirilmiştir İleri biyolojik arıtma proseslerinin uygulandığı tesislerde, azot ve fosfor giderimi de gerçekleştirilmektedir. Tesis Nisan 2006’da tamamlanarak işletmeye alınmıştır. 

 Doğu Atıksu Arıtma Tesisi Proje Kriterleri

 

1. Kademe

2.Kademe

Ortalama Proje Debisi (m3/gün)

240.000

320.000

Kuru Hava Pik Debisi (m3/gün)

351.200

468.300

Yağışlı Hava Pik Debisi

597.500

796.600

Eşdeğer Nüfus (kişi)

1.550.000

 

 

Doğu Atıksu Arıtma Tesisi Dizayn Parametreleri

 

Birim

Giriş Suyu

Çıkış Suyu

Askıda Katı Madde (AKM)

mg/l

267

35

Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ)

mg/l

267

25

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)

mg/l

533

125

Toplam Azot (TN)

mg/l

63

10

Toplam Fosfor (TP)

mg/l

11

3

 

 

 

 

 

 

PROSES AÇIKLAMASI

Prosesin amacı, ön arıtma ve biyolojik arıtma ile atıksudaki askıda katı madde, azot ve fosfor gideriminin sağlanmasıdır. Ayrıca oluşan arıtma çamuru belli aşamalardan geçirilerek standartlara uygun bir şekilde bertaraf edilir. Atıksu arıtma prosesi; ön arıtma, biyolojik arıtma (biyolojik fosfor giderimi, azot giderimi, karbon giderimi, son çöktürme) ve çamur arıtımı aşamalarından oluşmaktadır. Arıtma çamuru önce mekanik yoğunlaştırma daha sonra santrifürüj dekantörlerle susuzlaştırma ve son olarak kireç ile stabilizasyon aşamalarından geçirilmektedir.

Tesise gelen atıksu için takip edilen parametrelerin 2018 yılı için giriş, çıkış ve limit değerleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

 


 

BATI ATIKSU ARITMA TESİSİ

Bursa Batı Atıksu Arıtma Tesisi, kentin batı havzasına ait evsel atıksuların arıtılarak alıcı ortamların kirlenmesini önlemek amacıyla kurulmuştur. Tesis, Özlüce mevkiinde 100.000 m2’lik bir alana kurulmuş olup, yaklaşık 650.000 eşdeğer nüfusun ihtiyacını karşılayacak şekilde projelendirilmiştir. Ortalama proje debisi 2017 yılı için 87.500 m3/gün, 2030 yılı için 175.000 m3/gün evsel atıksu olacak şekilde iki kademeli olarak tasarlanmıştır.

Tesise gelen atıksu, önce fiziksel sonra ileri biyolojik arıtma işlemlerinden geçirilerek karbon, azot ve fosfor giderimi yapılmaktadır.

Batı Atıksu Arıtma Tesisi Proje Kriterleri

 

1. Kademe

2.Kademe

Ortalama Proje Debisi (m3/gün)

87.500

175.000

Kuru Hava Pik Debisi (m3/gün)

164.200

306.300

Yağışlı Hava Pik Debisi

220.000

438.000

Eşdeğer Nüfus (kişi)

650.000

 

Tesis Alanı (m2)

100.000

 

 

Batı Atıksu Arıtma Tesisi Dizayn Parametreleri

 

Birim

Giriş Suyu

Çıkış Suyu

Askıda Katı Madde (AKM)

mg/l

269

35

Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ)

mg/l

269

25

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)

mg/l

537

125

Toplam Azot (TN)

mg/l

63

10

Toplam Fosfor (TP)

mg/l

11

3

 

PROSES AÇIKLAMASI

Prosesin amacı, ön arıtma ve biyolojik arıtma ile atıksudaki askıda katı madde, azot ve fosfor gideriminin sağlanmasıdır. Ayrıca oluşan arıtma çamuru belli aşamalardan geçirilerek standartlara uygun bir şekilde bertaraf edilir. Atıksu arıtma prosesi; ön arıtma, biyolojik arıtma (biyolojik fosfor giderimi, azot giderimi, karbon giderimi, son çöktürme) ve çamur arıtımı aşamalarından oluşmaktadır. Arıtma çamuru önce mekanik yoğunlaştırma daha sonra santrifürüj dekantörlerle susuzlaştırma ve son olarak kireç ile stabilizasyon aşamalarından geçirilmektedir.

Tesise gelen atıksu için takip edilen parametrelerin 2018 yılı için giriş, çıkış ve limit değerleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

 


 

 

GEMLİK ATIKSU ARITMA TESİSİ

 

 

 

Proje Nüfusu

Proje Debisi

Gemlik AAT

135.000 kişi

18.850 m3/gün

 

 

 

Gemlik Atıksu Arıtma Tesisi iki kademe şeklinde inşa edilecektir. İlk aşaması, 2025 yılında kışın 110,000 kişi ve yazın 135,000 kişi, ikinci aşaması 2036 yılında kışın 125,000 kişi yazın 148,000 kişi için hizmet verecektir.

 

Atıksu arıtma tesisi, AB Kentsel Atıksu Arıtma (91/271 EEC) ve AB Yüzme Suyu (2006/7/EC) standartlarına uygun çıkış suyu kriterlerini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Atıksu arıtma tesisinden çamur AB Arıtma Çamuru Direktifi ile uyumlu şekilde bertaraf edilmektedir. (1986/278/EEC).

 

Gemlik, Umurbey ve Cihatlı yerleşimlerinden kaynaklanan atıksu mevcut önarıtma tesisinden 6 km’lik terfi hattı ile tesise ulaştırılmaktadır. AB standartlarında arıtılarak dezenfekte edilen atıksu cazibeli olarak 1640 m açıkta ve 40 derinlikte Gemlik Körfezine deşarj edilmektedir.

 

Tesis Kaba Izgara, Giriş Pompa İstasyonu, İnce Izgara, Kum ve Yağ Tutucu, Biyofosfor Tankı, Havalandırma Havuzu, Geri Devir/Fazla Çamur Pompa İstasyonu, Son Çökeltme Tankı, Ultraviyole Dezenfeksiyon Sistemi, Çamur Depolama ve Yoğunlaştırma Tankı, Çamur Susuzlaştırma ve Koku Giderim ünitelerinden oluşmaktadır. Tesis, 54.053 m²’lik bir alana yerleşmektedir.

 


 

 

 

GEMLİK ÖN ARITMA VE DERİN DENİZ DEŞARJI

 

2006-2008 yılları arasında inşa edilmiş olan Bursa Gemlik Atıksu Ön Arıtma Tesisi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Gemlik ilçesi sınırları içerisinde Yalova yolu üzerinde bulunmaktadır. Tesis, Gemlik ilçesi ve Umurbey evsel atıksularının arıtılarak alıcı ortamların kirletilmesinin önlenmesi amacını taşımakta ve 135.000 eşdeğer nüfusun ihtiyacını karşılayacak şekilde projelendirilmiştir.

 

Gemlik Ön Arıtma Dizayn Parametreleri

 

 

Birim

Giriş Suyu

Askıda Katı Madde (AKM)

mg/l

350

Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ)

mg/l

250

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)

mg/l

400

Toplam Azot (TN)

mg/l

40

Toplam Fosfor (TP)

mg/l

10

 

 

 

PROSES AÇIKLAMASI

 

Kanalizasyon sistemi ile toplanan atıksular ön arıtma ünitelerinden geçirilerek, fiziksel mekanizmalarla içerisindeki ayrışabilir parçacıklardan arındırılır. Bu amaçla ızgara ve kum-yağ tutucu ünitesi tasarlanmıştır. Ön arıtmadan geçirilen su derin deniz deşarjı sistemi ile denize basılmaktadır.

 

 

 

MUDANYA ÖN ARITMA VE DERİN DENİZ DEŞARJI

 

2003-2006 yılları arasında inşa edilmiş olan tesis, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Mudanya ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Tesis, 2090 m2 yüzölçümlü alan üzerinde, 85 m2 yüzölçümlü kapalı alanda kurulmuştur.

 

Mudanya Ön Arıtma Dizayn Parametreleri

 

 

Birim

Giriş Suyu

Askıda Katı Madde (AKM)

mg/l

350

Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ)

mg/l

250

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)

mg/l

400

Toplam Azot (TN)

mg/l

40

Toplam Fosfor (TP)

mg/l

10

 

 

 

PROSES AÇIKLAMASI

 

Tesise gelen atıksu, kaba ve ince ızgaralardan geçirilerek mevcut pompalar ile derin deniz deşarjı yapılır. Tesise gelen çöp ve benzeri atıklar, atıksu kanalı içine yerleştirilen min.10 – max.80 mm aralıklı sabit ızgara çubukları tarafından tutulur.

 

Izgaralardan geçirilen atıksu pompa istasyonuna aktarılarak denize deşarjı gerçekleştirilir. Pompa istasyonunda, birisi yedek olmak üzere toplam 4 adet 110L/sn kapasiteli pompa bulunmaktadır.

 

Mudanya ve Güzelyalı sahillerine akmakta olan atıksular ön arıtmadan geçirilerek 540 metre uzunluğunda ve 500 mm çapında HDPE borular ile 40 metre derinliğe akıtılmaktadır.

 

 


 

 

İZNİK BURSA MBR TEKNOLOJİLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ

 

İznik Atıksu Arıtma Tesisi’nin temel ünitesi membran bioreaktör havuzlarıdır. Tesis içerisinde 4 adet havuz yer almakta olup tesiste toplam 30 adet membran kaseti yer almaktadır. Membran Bioreaktör Sistemi, arıtılmış su ve biyokütlenin filtrasyon ile fiziksel olarak ayrıldığı, askıda büyüme modundaki biyokimyasal oksidasyon, aktif çamur benzeri bir prosestir.

 

Membranların tıkanmasını önlemek için belirli aralıklarla kimyasal yıkama yapılmaktadır. Kimyasal yıkama süresi ortalama 3-4 ay bir şeklindedir. Membranların kimyasal yıkamasında NaOCl (sodyumhipoklorit) kullanılmaktadır.

 

İznik Atıksu Arıtma Tesisi’nin biyolojik kısmı UCT (University of Capetown) prosesi şeklinde tasarlanmıştır. Bu prosesin avantajı daha yüksek verimli fosfor giderimi gerçekleştirmek için havalandırma tankı yerine anoksik tanktan içsel geri devrin yapılması ile anaerobik havuzdaki anaerobik koşulları bozma etkisini azaltmasıdır.

 

Çamur Susuzlaştırma Ünitesi; Fazla çamur ise tesisten uzaklaştırılmak üzere çamur stabilizasyon havuzuna alınmaktadır. Burada bir adet karıştırıcı mikser bulunmaktadır. %1,5 Katı Madde yoğunluğuna ulaşan fazla çamur, pompalar yoluyla dekantöre gönderilmektedir. Susuzlaştırmayı kolaylaştırmak için dekantör öncesinde çamur hattına kimyasal şartlandırıcı (polielektrolit) dozlanmakta ve dekantör çıkışında %22 KM yoğunluğuna sahip çamur elde edilmektedir. Elde edilen arıtma çamuru kamyonlarla Doğu Atıksu Arıtma Tesisine taşınır.

 

 

 

İznik Atıksu Arıtma Tesis 1. Kademe 2027 yılı için 59.000 kişinin ve 2 . kademe 2047 yılı için 89.500 kişinin atıksularını arıtmak üzere planlanmıştır.

 

 

 

Kirlilik Yükleri Hesapları

 

Mevcut proje aşağıda verilen kirlilik yükü hesaplarına göre dizaynedilmiştir.

 

Tablo 1: Giriş atıksu kabulleri

 

PARAMETRE

1. Kademe

2. Kademe

Ortalama debi, m3/gün

8800,0 m³/gün

13000,00 m³/gün

Sıcaklık, oC

15-22 °C

15-22 °C

Askıda katı madde, mg/L

300

300

Kimyasal oksijen ihtiyacı, mg/L

600

600

Biyolojik oksijen ihtiyacı, mg/L

406,25

406,25

Toplam Kjeldahl azotu, mg/L

75

75

Toplam fosfor, mg/L

15

15

Alkalinite, mgCaCO3/L

200

200

Yağ ve Gres, mg/L

80

80

 

 

 

Tesise gelen atıksu için takip edilen parametrelerin 2018 yılı için giriş, çıkış ve limit değerleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.


 

 

 

KENT KATI ATIK SÜZÜNTÜ SUYU ARITMA TESİSİ

 

Arıtma tesisi; 2020 yılı için 500 m3/gün, 2030 yılı için 1000 m3/gün süzüntü suyunun arıtılmasını sağlayacak kapasitede, iki aşamalı olarak projelendirilmiştir. Süzüntü suyu arıtma tesisinin projelendirilmesinde aşağıdaki kirlilik yükleri esas alınmıştır.

 

Parametre

Konsantrasyon (mg/l)

BOİ

15.000

KOİ

30.000

AKM

1.500

 

 

 

Kent Katı Atık Depolama Alanından gelen süzüntü suları, birisi yedek olmak üzere iki adet iletim hattı ile süzüntü suyu arıtma tesisine iletilmektedir. İşletmede bu hatlardan sadece birisi devrede olup, diğer hat işletme döneminde olabilecek tıkanma/taşlaşma gibi sorunlar düşünülerek yedek olarak tasarlanmıştır.

 

Arıtma prosesi üç aşamalı olarak gerçekleşmektedir. Prosesi oluşturan üniteler sırasıyla, aerobik havuzlar, fakültatif havuzlar ve ardışık kesikli reaktörlerdir (AKR). Tesis, söz konusu 3 aşamanın her birisi için ikişer havuz olarak tasarlanmış olup, sağlanan borulama ve vanalama imkânı ile aerobik ve fakültatif havuzlar seri ya da paralel çalıştırılma olanağına sahiptir.

 

Tesisten uzaklaştırılan fazla çamur, işletme binasındaki belt pres ile susuzlaştırılarak bertaraf edilmektedir. Arıtılmış sular, yaklaşık 2.500 metre uzunluğunda, DN 300 deşarj hattı ile Geçit Pompa İstasyonuna buradan da, Batı Atıksu Arıtma Tesisine iletilmektedir.

 

Tesise gelen atıksu için takip edilen parametrelerin 2018 yılı için giriş, çıkış ve limit değerleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

 


 

KÜÇÜKKUMLA ATIKSU ARITMA TESİSİ

 

 

 

 

Proje Nüfusu

Proje Debisi

Tesis Bitiş Tarihi

Küçükkumla AAT

40.000 kişi

5.350 m3/gün

Haziran 2018

 

Gemlik Körfezinin kuzeyinde kalan bölgelerde yer alan Küçükkumla, Büyükkumla ve Karacali yerleşimlerinin atksularının arıtılması amacıyla yapılmıştır.

 

Tesis, ilk olarak fiziksel sonrasında ileri biyolojik artıma ve Avrupa Birliği Standartlarında çıkış suyu kalitesi sağlayan ultraviyole dezenfeksiyon sistemini kapsayacak şekilde dizayn edilmiştir. Tesis, kaba-ince ızgaralar, giriş terfi, kum-yağ tutucu, bio-fosfor tankı, biyolojik reaktör, geri devir ve fazla çamur pompa istasyonu, son çökeltme havuzları, muhtelif filtre yapıları ile yardımcı binalar ve dezenfeksiyon ünitelerinden oluşmaktadır. Tesis toplam 14.096 m² alana yerleşmektedir.

 

AB standartlarındaki çıkış suyu 1364 mt uzunluğunda yaklaşık 40 m derinlikte 500 mm çaplı HDPE deniz deşarjı hattı ile Marmara Denize deşarj edilecektir.


 

KURŞUNLU ATIKSU ARITMA TESİSİ

 

 

 

 

Proje Nüfusu

Proje Debisi

Tesis Bitiş Tarihi

Kurşunlu AAT

30.000 kişi

4.725 m3/gün

Haziran 2018

 

Mudanya ve Gemlik ilçe merkezi arasında kalan bölümde yer alan Engürücük, Kumsaz ve Gençali sahili ile Kurşunlu merkez mahallerinin atıksularının arıtılması amacıyla yapılmıştır.

 

Kurşunlu Atıksu Arıtma Tesisi iki kademe şeklinde inşa edilecektir. İlk aşaması, 2025 yılında kışın 12,000 kişi ve yazın 30,000 kişi, ikinci aşaması 2036 yılında kışın 15,000 kişi yazın 40,000 kişi için hizmet verecektir.

 

Tesis, ilk olarak fiziksel sonrasında ileri biyolojik artıma ve Avrupa Birliği Standartlarında çıkış suyu kalitesi sağlayan ultraviyole dezenfeksiyon sistemini kapsayacak şekilde dizayn edilmiştir. Tesis, kaba-ince ızgaralar, giriş terfi, kum-yağ tutucu, bio-fosfor tankı, biyolojik reaktör, geri devir ve fazla çamur pompa istasyonu, son çökeltme havuzları, muhtelif filtre yapıları ile yardımcı binalar ve dezenfeksiyon ünitelerinden oluşmaktadır. Tesis toplam 19.220 m² alana yerleşmektedir.

 

AB standartlarındaki çıkış suyu 728 mt uzunluğunda yaklaşık -40 m derinlikte, 630 mm çaplı HDPE deniz deşarjı hattı ile Marmara Denizine deşarj edilecektir.

 

 

 


 

 

MUDANYA ATIKSU ARITMA TESİSİ

 

 

 

Proje Nüfusu

Proje Debisi

Tesis Bitiş Tarihi

Mudanya AAT

138.000 kişi

21.850 m3/gün

Ağustos 2018

 

 

 

Mudanya Atıksu Arıtma Tesisi ile batıda Altıntaş doğu'da Kumyaka arasında kalan Mudanya ilçe merkezi ve çevresindeki yerleşim yerlerinin atıksuları toplanarak ileri biyolojik proseslerle arıtılacaktır.

 

 

 

Mudanya Atıksu Arıtma Tesisi iki kademe şeklinde inşa edilecektir. İlk aşaması, 2025 yılında kışın 75,000 kişi ve yazın 138,000 kişi, ikinci aşaması 2036 yılında kışın 95,000 kişi yazın 148,000 kişi için hizmet verecektir.

 

 

 

Tesis ilk olarak fiziksel sonrasında ileri biyolojik artıma ve Avrupa Birliği Standartlarında çıkış suyu kalitesi sağlayan ultraviyole dezenfeksiyon sistemini kapsayacak şekilde dizayn edilmiştir. Dezenfeksiyon sonrası arıtılmış sular, yüzeysel sulara deşarj edilebileceği gibi tesise entegre edilmiş 540 metre uzunluğunda ve 45 metre derinliğe ulaşan derin deniz deşarj hattı ile alıcı ortama deşarj edilecek şekilde inşaa edilmiştir.

 

 

 

Tesis Kaba Izgara, Giriş Pompa İstasyonu, İnce Izgara, Kum ve Yağ Tutucu, Biyofosfor Tankı, Havalandırma Havuzu, Geri Devir/Fazla Çamur Pompa İstasyonu, Son Çökeltme Tankı, Ultraviyole Dezenfeksiyon Sistemi, Çamur Depolama ve Yoğunlaştırma Tankı, Çamur Susuzlaştırma ve Koku Giderim ünitelerinden oluşmaktadır. Tesis, 38.125 m²’lik bir alana yerleşmektedir.


 

NİLÜFER ATIKSU ARITMA TESİSİ

 

 

 

Proje Nüfusu

Proje Debisi

Tesis Bitiş Tarihi

Nilüfer AAT

90.000 kişi

12.000 m3/gün

Ağustos2018

 

 

Nilüfer Atıksu Arıtma Tesisi, Nilüfer Deresi kenarındaki Osmangazi’de Çağlayan, Ahmetbey, Nilüfer, Aksungur mahalleleri; Nilüfer’de Hasanağa, Görükle, Yolçatı, İrfaniye, Balat, Gökçeköy, Konaklı, Çaylı, Badırga mahalleleri ile Mudanya’da Çağrışan, Bademli, Mürselköy, Akköy, Dedeköy, Küçükyenice, Balabancık, Yaylacık, İpekyayla, Çekrice, Dedeköy Mirzeoba, Orhaniye, Çınarlı, Kaymakoba, Hançerli mahallelerinden kaynaklanan atıksuların arıtılması amacıyla yapılmıştır.

 

Tesis ilk olarak fiziksel sonrasında ileri biyolojik artıma ve Avrupa Birliği Standartlarında çıkış suyu kalitesi sağlayan Ultraviyole dezenfeksiyon sistemini kapsayacak şekilde dizayn edilmiştir.

 

Tesise verilen atıksular tekrar kullanılabilir, su haline getirilmek için bir dizi fiziksel, kimyasal ve biyolojik işlemlerden geçmektedir. Tüm bu işlemlerin temel amacı atıksuyun ilk hali olan temiz ve kullanılabilir su haline dönüştürülmesi, çevreye ve insanlara olan/olabilecek zararlı etkilerini minimize edilmesidir.

 

Nilüfer Atıksu Arıtma Tesisinin 1. Kademesi 2025 yılı için kişilik evsel nüfusa göre dizayn ve inşa edilmiştir. Tesisin 2. Kademesi ise 2036 yılı için kişilik evsel nüfusa göre genişleyecektir.

 

Kanalizasyon Sistemi ile gelen atıksu kaba ızgaralardan geçirilerek kaba atıklar atıksudan ayrıştırılarak ile konteynerlara verilmektedir. Atıksu terfi pompalarıyla yükseltilir, Mekanik Temizlemeli İnce Izgaradan geçirilir. İnce Izgara ünitesinden çıkan atıksu iki bölmeli havalandırmalı Kum-Yağ Tutucuya girerek inorganik madde olan kumlar havuz dibine hava yardımıyla çökertilerek kum pompaları vasıtası ile kum ayırıcıya alınmaktadır,.Yüzer maddelerde (yağ, köpük vs.) havuz yüzeyindeki köpük ve yağ sıyırıcı vasıtası ile yağ menholüne alınarak, yağ pompaları vasıtası ile çamur yoğunlaştırma tanklarına verilmektedir.

 

Atıksu sonra 2 bölmeli BİO-P havuzuna girer. BİO-P çıkışında atıksu Aktif Çamur Havuzlarına

iletilir. Aktif Çamur Havuzlarına iletilen atıksu Nitrifikasyon - Denitrifikasyon işlemine tabi tutularak atıksudaki azot, karbon, fosfor ve diğer kirleticilerin giderilmesi sağlanır.

 

Havalandırma çıkış suyu Son Çöktürme Havuzlarına iletilir. Son ünite olan Son Çöktürmede savaklanan arıtılmış su UV ünitesinde dezenfeksiyon işleminden geçirilerek Nilüfer Çayı’na verilir.

 


 

ORHANELİ ATIKSU ARITMA TESİSİ

Orhaneli ilçesi atıksularının arıtılması amacıyla tesis projesi, İller Bankası A.Ş. tarafından yapılmıştır: Finansman: %50 Hibe (Sukap) - %50 İller Bankası Kredisi / İller Bankası A.Ş. ile Orhaneli Belediyesi müşterek kontrollüğünde başlayan işin 6360 sayılı yasa doğrultusunda İller Bankası A.Ş. ile BUSKİ Genel Müdürlüğü müşterek kontrollüğünde yapımı tamamlanmıştır. Tesis kapasitesi 1000 m³/gün ve ileri biyolojik atıksu arıtma tesisidir. 2015 yılı Ocak ayında devreye alınarak işletme ve bakım dönemine geçilmiştir. Tesis, Bursa İli Orhaneli İlçesinin evsel atıksularının arıtılarak alıcı ortamların kirletilmesinin önlenmesi amacını taşımakta ve 10.000 E.N. hizmet vermektedir.

Proses Üniteleri

* By-pass Giriş Yapısı

*Sepet Izgara ve Giriş Terfi Merkezi

*İnce Izgara

*Oksidasyon Hendeği

*Çökeltme Havuzu

* Klor Temas Tankı ve Çıkış Yapısı (debi ölçüm yapısı)

*Çamur Susuzlaştırma Sistemi

Arıtma tesisine gelecek kirlilik yükleri aşağıda özetlenmiştir.

PARAMETRE

I. KADEME

(2048)

BOD5 (mg/l)

300

AKM (mg/l)

300

 

2046 yılı için debi değerleri

lt/sn

m³/sn

m³/saat

m³/gün

Q (ortalama)

11,58

0,011575

41,67

1000

 

Deşarj Bilgisi

Orhaneli Atıksu Arıtma Tesisi'nde arıtılan atıksu deşarjı Kocasu Deresi'ne (Orhaneli Çayı'na) yapılmaktadır.

Tesise gelen atıksu için takip edilen parametrelerin giriş, çıkış ve limit değerleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

 


 

ORHANGAZİ İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ

 

Orhangazi İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Bursa Orhangazi İlçesindeki evsel ve endüstriyel kaynaklı atıksuları arıtmak amacıyla inşa edilmiştir. %100 JICA (Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı) Kredisi ile gerçekleştirilmiştir.

 

Tesis kapasitesi 19.200 m³/gün ve ileri biyolojik atıksu arıtma tesisidir. Adrese dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre tesis hizmet alanına dahil olan mahallelerimizin 2014 yılı toplam nüfusu 74.984 kişidir.

 

Atıksu Arıtma Tesisi 1. Kademesinin 80.000 kişi'ye, 2. Kademesinin 120.000 kişi'ye hizmet vermesi öngörülmektedir. Tesis kapasite artırımı için çalışmalar başlatılmıştır.

 

 

PROSES İLE İLGİLİ BİLGİLER

 

  • İleri Biyolojik Arıtma yapan Orhangazi Atıksu Arıtma Tesisi uzun havalandırmalı aktif çamur prosesine sahiptir. Anaerobik havuzlarda bakteriler oksijensiz ortamda fosforu bırakırken aerobik ortamda bıraktıkları fosfordan daha fazlasını bünyelerine almakta ve bu şekilde fosfor giderimi sağlanmaktadır.

  • Uzun havalandırmalı aktif çamur sisteminin aerobik bölümünde bakteriler atıksu içerisindeki karbonlu ve azotlu maddeleri oksitlerken anoksik kısımda ise denitrifikasyon bakterileri nitratı azot gazına dönüştürür. Bu şekilde de sistemden azot uzaklaştırılmaktadır.

  • Otomasyon sistemi ile bütün ekipmanların yönetilebildiği Orhangazi İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nden çıkan arıtılmış su, tesisten çıkan atıksu, Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Ek-4 tablo 1 ve 2’deki deşarj limitlerine uygun olarak Karsak Deresi’ne deşarj edilmektedir.

 

Tesise gelen atıksu için takip edilen parametrelerin 2018 yılı için giriş, çıkış ve limit değerleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.


 

YENİŞEHİR ATIKSU ARITMA TESİSİ

YenişehirBelediyesi atıksularının arıtılması amacıyla yapılan tesis projesi İller Bankası A.Ş. tarafından yapılmıştır. %100 İller Bankası Kredisi / İller Bankası A.Ş. ile Yenişehir Belediyesi müşterek kontrollüğünde başlayan iş, 6360 sayılı yasa doğrultusunda İller Bankası A.Ş. kontrollüğünde tamamlanmıştır.

1. Kademe 2028 yılı için 51.500 kişinin ve 2 . kademe 2048 yılı için 74.500 kişinin atıksularını arıtmak üzere planlanmıştır.

Yenişehir Atıksu Arıtma Tesisi 7000 m³/gün kapasitede inşa edilmiş olup giriş terfi merkezinde 85L/sn kapasiteli 22 KW gücünde 2 Asıl+1Yedek olmak üzere 3 adet yaş tip dalgıç pompa bulunmaktadır. Havalandırma havuzu için gerekli hava 90 KW gücünde 2 Asıl+1Yedek olmak üzere 3 adet blowerlardan sağlanmaktadır.

İleri Biyolojik Arıtma yapan Yenişehir Atıksu Arıtma Tesisi uzun havalandırmalı aktif çamur prosesine sahiptir. Anaerobik havuzlarda bakteriler oksijensiz ortamda fosforu bırakırken aerobik ortamda bıraktıkları fosfordan daha fazlasını bünyelerine almakta ve bu şekilde fosfor giderimi sağlanmaktadır. Uzun havalandırmalı aktif çamur sisteminin aerobik bölümünde bakteriler atıksu içerisindeki karbonlu ve azotlu maddeleri oksitlerken anoksik kısımda ise denitrifikasyon bakterileri nitratı azot gazına dönüştürür. Bu şekilde de sistemden azot uzaklaştırılmaktadır.

Son Çökeltim Tanklarının dip kısmından alınan aktif çamur geri devir pompaları ile anaerobik havuz girişine basılmakta dolayısıyla sistemdeki mikroorganizma konsantrasyonu istenilen seviyede tutulmaktadır.

Otomasyon sistemi ile bütün ekipmanların yönetilebildiği Yenişehir İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nden çıkan arıtılmış su, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği tablo 21.3’teki (Sınıf 3: Kirlilik Yükü Ham BOİ Olarak 600-6000  Kg/Gün’den Büyük, Nüfus=10000-100000) belirtilen değerlere uygun olarak deşarj edilmektedir.

Tesise gelen atıksu için takip edilen parametrelerin giriş, çıkış ve limit değerleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.