BUSKİ Genel Müdürlüğü - İÇME SUYU KALİTE İZLEME FORMU

load load load
BUSKİ
BUSKİ

İÇME SUYU KALİTE İZLEME FORMU

PARAMETREMETOTBİRİM28 Şubat 2018
LİMİT DEĞERLER(1)LİMİT DEĞERLER(2)
pH* SM 4500- H+ B. 6,5-9,56,5-9,58,27
RENKSpektroft. Method 8025Pt-Co20-0
BULANIKLIK* SM 2130 B.ntu5-0,26
TOPLAM SERTLİK* SM 2340 C.(CaCO3) mg/L--189
TOPLAM DEMİREPA 6020AµgFe/L20020023
TOPLAM MANGANEPA 200.8µgMn/L505013
KLORÜR* EPA300.1mgCl/L2502509,083
SÜLFAT* EPA300.1mgSO4/L25025013,313
NİTRAT* EPA300.1mgNO3/L50500,925
NİTRİT* EPA300.1mgNO2/L0,500,500,005
AMONYUM* TS EN ISO 14911mgNH4/L0,500,50<0,018
İLETKENLİK* SM 2510 B.µS/cm25002500392
PERMANGANAT İNDEKSİ (OKSİTLENEBİLİRLİK)TS 6288 EN ISO 8467mgO2/L551,32
SODYUM* TS EN ISO 14911mgNa/L2002007,887
ALÜMİNYUMSpektroft. Method 8012µgAl/L2002002
FLORÜR* EPA300.1mgF/L1,51,50,034
SERBEST KLOR* İşletme İçi Metotmg/L0,500,2-0,50,57
BOR* EPA 200.8mgB/L11<0,05
SİYANÜRSpektroft. Metot 8021µgCN/L50500
ANTİMON* EPA 200.8µgSb/L550,18
ARSENİK* EPA 200.8µgAs/L10102,78
BAKIR* EPA 200.8µgCu/L220000,75
CİVA* EPA 200.8µgHg/L11<0,1
KADMİYUM* EPA 200.8µgCd/L55<0,1
KROM* EPA 200.8µgCr/L50500,19
KURŞUN* EPA 200.8µgPb/L1010<0,1
NİKEL* EPA 200.8µgNi/L20203,11
SELENYUM* EPA 200.8µgSe/L10100,22
BENZEN* EPA 524.2µg/L11<0,09
BENZO (a) PİREN* İşletme İçi Metotµg/L-0,01<0,001
1,2DİKLORETAN* EPA 524.2µg/L-3<0,39
EPİKLORİDİN* EPA 524.2µg/L-0,10<0,07
TETRAKLORETEN TRİKLORETEN* EPA 524.2µg/L-10<0,38
VİNİLKLORÜR* EPA 524.2µg/L-0,50<0,03
TOPLAM PAH* İşletme İçi Metotµg/L0,100,100,003
TOPLAM PESTİSİTEPA 8081Aµg/L0,100,500,000
THM* EPA 524.2µg/L15010032,53
KOKUKalitatif Yöntem---UYGUN
TATKalitatif Yöntem---UYGUN
TOK* SM 5310C.mg/L--1,58
KALSİYUM SERTLİĞİ(CaCO3)SM 3500-Ca B.mg/L--109
MAGNEZYUM SERTLİĞİ(CaCO3)SM 3500-Mg B.mg/L--80
TOPLAM ALKALİNİTE(CaCO3)SM 2320 B.mg/L--179
POTASYUM(K)* TS EN ISO 14911mg/L--1,182
ORTO FOSFAT(PO4)Spektroft.Method 8048mg/L--0,07
SİLİSYUM Dİ OKSİT(SiO2)Spektroft.Method 8185mg/L--15,0
ASKIDA KATI MADDESpektroft. Method 8006mg/L--0
ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJENSM 4500-O Gmg/L--10,50
TOPLAM ÇÖZÜNMÜŞ MADDESM 2540 C.mg/L--250,88
SICAKLIK(°C)SM 2550 B.°C--18,4
ÇİNKO(Zn)EPA 200.8mg/L--11,85
ESCHERICHIA COLI (E.COLI )* MF / TS EN ISO 9308-1CFU/100 ml0 CFU0 CFU0
TOPLAM KOLİFORM* MF / TS EN ISO 9308-1CFU/100 ml0 CFU0 CFU0
ENTEREKOK* MF / TS EN ISO 7899-2CFU/100 ml0 CFU0 CFU0

* İşaretli analizler akreditasyon kapsamındadır.

LİMİT DEĞERLER(1) - TS-266(NİSAN 2005)'ya göre belirlenen limit değerlerdir.

LİMİT DEĞERLER(2) - Sağlık Bakanlığının 20.10.2016 tarih ve 29863 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğinde yer alan Ek-1 Tablo b hükümlerine göre belirlenen limit değerlerdir.