Memur Başvuru

Kimlik Bilgisi Sorgulama

Kimlik Bilgileri
Sınav Sonucu, Öğrenim Ve İletişim Bilgileri
Diğer Bilgiler
Gerekli Belgeleri Yükle
- Dosyaların formatı JPG, JPEG, PNG, GIF veya PDF olmalıdır (Dosya Boyutu 10 MB'tan Büyük Olmamalıdır) -
UYARI: Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanların sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca suç duyurusunda bulunulur.